Mediator

 

Mediator sköter vår ekonomiska redovisning, samt har hand om hyres- och parkeringsärenden, samt pantsättningar, överlåtelser och utdrag ur lägenhetsregister.

 

Autogiroblankett för hyresbetalningar

 

Besöksadress;

Sjukhusvägen 3 (2 vån med ingång från baksidan)

753 09 UPPSALA

 

Postadress;

Box 3080

750 03 UPPSALA

 

hemsida http://www.mediatoruppsala.se/

 

Telefon växel: 018-13 14 50

 

Hyresärenden: avgifterhyror@mediator.se

 

Parkeringsärenden: utbetalningar@mediator.se

 

 

Mediator informerar

Fr o m år 2016 kan man få sin hyresavi med e-faktura. Anmälan görs via din internetbank,

välj Mediator2.

 

Detta innebär att avier till dem som har autogiro inte längre kommer att delas ut.

 

 

Brf Bläckhornet, Lidnersgatan 26, 754 42 Uppsala, Tel: 018-32 20 40 E-post: info@brfblackhornet.se © BRF Bläckhornet 2010 | Besök:

uppdaterad 2019-03-14