Välkommen till Brf Bläckhornet

Vår Bostadsrättsförening bildades i december 1970.

Tryggt och trivsamt i vår bostadsrättsförening

– Se vidare för mer information här på vår hemsida –

Om Brf Bläckhornet

Vår Bostadsrättsförening bildades i december 1970 med en interimsstyrelse för att starta processen att få uppföra nya bostadsrätthus i kvarteret Runeberg. Vid ett styrelsemöte i juni 1971 beslöts att föreningen skulle anta anbudet från BPA att uppföra 316 lägenheter plus diverse gårdshus till en produktionskostnad av 22 926 000 SEK.

Föreningens första årsstämma hölls den 18 augusti 1972 och öppnades av föreningens förste ordförande Gösta Magnusson. Detta innebär att föreningens första boende påbörjade inflyttning under 1972. Fram till 1999 var föreningen medlem i Riksbyggen under namnet Uppsalahus Nr 18.
En namnändring genomfördes 2003 till bostadsrättsföreningen Bläckhornet.

Kommande händelser

Föreningen

Förening: Brf Bläckhornet
Föreningen bildades år 1972
Antal lägenheter: 316 st
Fastighetsbeteckning: Gamla Uppsala 86:53, byggår 1972-73.
Adresser: Lidnersgatan 2-40, Viktor Rydbergsgatan 1-33.

Gemensamhetsutrymmen

I föreningen finns en samlingslokal.  Bokningen sker genom Brf kontoret.

Två övernattningsrum finns att hyra för boende, kontakta Brf kontoret för mer information/bokning.

Miljöstugor med källsortering finns i separata byggnader i anslutning till boningshusen.
I punkthusets källare finns det en tvättstuga. Grovtvättstuga finns att förfoga i annan byggnad på området.

Föreningsmedlemmarna har tillgång till en tennis/isbana.

Parkeringsalternativ

Garageplats, parkeringsplats med eller utan el-plint finns att hyra. Föreningen tillämpar kösystem. Garageplats 500 kr/mån, p-plats med el-plint 300 kr/mån, p-plats utan elplint 200 kr/mån.

Det finns även 16 besöksparkeringar samt 2 laddplatser för el- & hybridbilar via app.

Övrigt

Medlemskap beviljas personer som kommer bosätta sig i föreningen, dock ej juridisk person.

Minsta godkända ägarandel: 10% per person.

Överlåtelseavgift: 2,5 % av gällande prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110), betalas av köparen.

Pantsättningsavgift: 1,0 % av gällande prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110).

Inviduell elmätning med debitering var tredje månad i efterhand via månadsavi, föreningen ansvarar för elavtal med leverantör. Vid försäljning av lägenhet regleras elkostnaden mellan säljare och köpare.

Kollektivavtal på bredband via Halebop 1000/1000 debiteras månadsvis via ordinarie månadsavi.

Grundutbud TV via Tele2 ingår i månadsavgiften

mån10jun18:30mån18:30Styrelsemöte

tis20aug18:30tis18:30Styrelsemöte