Välkommen till BRF Bläckhornet

Vår Bostadsrättsförening bildades i december 1970 med en interimsstyrelse för att starta processen att få uppföra nya bostadsrätthus i kvarteret Runeberg. Vid ett styrelsemöte i juni 1971 beslöts att föreningen skulle anta anbudet från BPA att uppföra 316 lägenheter plus diverse gårdshus till en produktionskostnad av 22 926 000 SEK.

Föreningens första årsstämma hölls den 18 augusti 1972 och öppnades av föreningens förste ordförande Gösta Magnusson. Detta innebär att föreningens första boende påbörjade inflyttning under 1972. Fram till 1999 var föreningen medlem i Riksbyggen under namnet Uppsalahus Nr 18. En namnändring genomfördes 2003 till bostadsrättsföreningen Bläckhornet.

 


Nyheter


2021-02-22 Tidplan för hissbytet


2021-02-04 Bläckblad februari


2020-10-15 Vattenavstängning 2
                   vecka 43


2020-10-12 Vattenavstängning 15/10


2020-10-09 Bläckblad oktober


2020-09-14 Bläckblad sep


2020-08-14 Com Hem info


2020-06-24 Bläckblad sommar


2020-06-01 Bläckbladet juni 


2020-05-13 Cykelrensning


2020-05-05 Bläckblad maj


2020-04-17

Arbete i sand/jordfickor medför att boende inte längre kan lägga trädgårdsavfall på denna plats.


2020-04-02

Årsstämman framflyttad


2020-03-19 Hämtning av radonpuckar


2020-02-26 Bläckblad feb


2020-01-03 Radonmätning


Kalendarium 2021


2021-05-11 prel datum f årsstämma


2021-04-20 Styrelsemöte


2021-03-23 Styrelsemöte


2021-03-01 Intro möte med nyinflyttade

separat inbjudan


2021-02-28 Sista dag för inlämning av motioner


2021-02-09 Styrelsemöte


2021-01-19 Intro möte med nyinflyttade

separat inbjudan


2021-01-12 Styrelsemöte


2021-01-01 Ökning av månadsavgift med 2% för att möta ökade kostnader.

Länkar

Uppdaterad 2021-02-11