Välkommen till BRF Bläckhornet

Vår Bostadsrättsförening bildades i december 1970 med en interimsstyrelse för att starta processen att få uppföra nya bostadsrätthus i kvarteret Runeberg. Vid ett styrelsemöte i juni 1971 beslöts att föreningen skulle anta anbudet från BPA att uppföra 316 lägenheter plus diverse gårdshus till en produktionskostnad av 22 926 000 SEK.

Föreningens första årsstämma hölls den 18 augusti 1972 och öppnades av föreningens förste ordförande Gösta Magnusson. Detta innebär att föreningens första boende påbörjade inflyttning under 1972. Fram till 1999 var föreningen medlem i Riksbyggen under namnet Uppsalahus Nr 18. En namnändring genomfördes 2003 till bostadsrättsföreningen Bläckhornet.

 


Nyheter


2021-11-19 OVK


2021-11-08 Uppdaterad tidplan hissprojekt


2021-10-22 Bläckblad okt


2021-10-12 Uppdaterad info ang Telia bredband


2021-09-28 Uppdaterad tidplan för hissprojekt


2021-09-22 Extra routerutlämning


September

Boservice kommer att anslå samtliga lägenheter för besök i September då de utför sotning och OVK.


2021-09-10

Borttagning sprintar på termostater

låghus

höghus


2021-09-10 Inställd utkvittering på måndag


2021-06-29 Ny bredbandsleverantör


2021-06-24 Åtkomst förråd


Vecka 28-31 Stängt på Onsdagar


2021-06-01 Injustering Lid 38-40


2021-05-31 Bläckbladet juni


2021-05-04 Etappschema värmeåtgärder


2021-04-08 Cykelrensning


2021-03-26 Arbete med värmesystem


2021-02-22 Tidplan för hissbytet


2021-02-04 Bläckblad februari
Kalendarium 2021


2021-12-06 Styrelsemöte


2021-11-30 planeringsdag


2021-10-20 Styrelsemöte


2021-10-11 Intro möte med nyinflyttade, separat inbjudan


2021-09-23 Styrelsemöte


2021-09-22 Extra routerutlämning


14-16/9 Routerutlämning


2021-08-31 Intro möte med nyinflyttade, separat inbjudan


2021-08-24 Styrelsemöte


Vecka 28-31 Stängt på onsdagar


2021-05-27 Styrelsemöte


210510-210930 Arbete med värmesystemet


2021-05-27 Cykelrensning


2021-05-18 Intro möte med nyinflyttade,

separat inbjudan


2021-05-11 Årsstämma


2021-04-20 Styrelsemöte


2021-03-23 Styrelsemöte


2021-03-01 Intro möte med nyinflyttade

separat inbjudan


2021-02-28 Sista dag för inlämning av motioner


2021-02-09 Styrelsemöte


2021-01-19 Intro möte med nyinflyttade

separat inbjudan


2021-01-12 Styrelsemöte


2021-01-01 Ökning av månadsavgift med 2% för att möta ökade kostnader.

Länkar

Uppdaterad 2021-12-01