Välkommen till BRF Bläckhornet

Vår Bostadsrättsförening bildades i december 1970 med en interimsstyrelse för att starta processen att få uppföra nya bostadsrätthus i kvarteret Runeberg. Vid ett styrelsemöte i juni 1971 beslöts att föreningen skulle anta anbudet från BPA att uppföra 316 lägenheter plus diverse gårdshus till en produktionskostnad av 22 926 000 SEK.

Föreningens första årsstämma hölls den 18 augusti 1972 och öppnades av föreningens förste ordförande Gösta Magnusson. Detta innebär att föreningens första boende påbörjade inflyttning under 1972. Fram till 1999 var föreningen medlem i Riksbyggen under namnet Uppsalahus Nr 18. En namnändring genomfördes 2003 till bostadsrättsföreningen Bläckhornet.

 


Nyheter


2022-05-02 Ny hiss på Lid 38


2022-04-14 Cykelrensning


2022-04-08 Stamventilsarbete i höghus


2022-03-03 Fönsterservice


2022-02-01 Uppdaterad tidplan hissprojekt


2022-02-01 Upplands Boservice byter namn till HSB, mer info på deras hemsida.


2022-01-25 Plantongolvs besiktning


2021-12-08 Info 2022


2021-11-19 OVK


2021-11-08 Uppdaterad tidplan hissprojekt


2021-10-22 Bläckblad okt


2021-10-12 Uppdaterad info ang Telia bredband


2021-09-28 Uppdaterad tidplan för hissprojekt


2021-09-22 Extra routerutlämning


September

Boservice kommer att anslå samtliga lägenheter för besök i September då de utför sotning och OVK.


2021-09-10

Borttagning sprintar på termostater

låghus

höghus


2021-09-10 Inställd utkvittering på måndag


2021-06-29 Ny bredbandsleverantör


2021-06-24 Åtkomst förråd


Vecka 28-31 Stängt på Onsdagar


2021-06-01 Injustering Lid 38-40


2021-05-31 Bläckbladet juni


2021-05-04 Etappschema värmeåtgärder


2021-04-08 Cykelrensning


2021-03-26 Arbete med värmesystem


2021-02-22 Tidplan för hissbytet


2021-02-04 Bläckblad februari
Kalendarium 2022

Vecka 28-31

STÄNGT på onsdagar


2022-06-13

Styrelsemöte


2022-06-01

Extra årsstämma


2022-05-30

Cykelrensning


2022-05-24

Styrelsemöte


2022-05-10

Årsmöte


2022-04-28

Styrelsemöte


2022-04-26

Intro möte med nyinflyttade,

separat inbjudan


2022-04-25--28

Platongolvsbesiktning


2022-03-29

Styrelsemöte


2022-02-28

Sista dag att lämna motion


2022-02-28

Styrelsemöte


2022-01-25

Styrelsemöte


2022-01-18

Intro möte med nyinflyttade,

separat inbjudan


2022-01-01

Ökning av månadsavgift med 2% för att möta ökade kostnader.

Länkar

Uppdaterad 2022-05-16