Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning

Om du tillfälligt ska arbeta eller studera på annan ort kanske du vill hyra ut din lägenhet i andra hand. Tänk på att du inte får hyra ut din lägenhet i andra hand utan styrelsens medgivande. Hyr du ut lägenheten utan styrelsens godkännande riskerar du att förverka nyttjanderätten till lägenheten. Föreningen har då rätt att säga upp dig för avflyttning. Föreningen tar ut en avgift på 10% av gällande prisbasbelopp/år för de lägenheter som är uthyrda i andrahand. Avgiften beräknas på antal uthyrda månader och debiteras på hyresavin.

Ansökan

Kontakta styrelsen om du vill hyra ut i andra hand. Du har rätt att hyra ut i andra hand om du har beaktansvärda skäl. Du kanske t.ex. under en kortare period ska studera eller arbeta på annan ort utan möjlighet att under den tiden använda din lägenhet som bostad.
Tillståndet för att hyra ut i andra hand är tidsbegränsat till 1 år, därefter ska ny ansökan inkomma.
Det måste finnas en hyresgäst innan styrelsen tar beslut.

Vi tar beslut om godkännande på våra styrelsemöten, så tänk på att vara ute i god tid innan det är tänkt att träda i kraft. Uthyrningen får inte påbörjas förrän ni har fått ett skriftligt beslut från oss.

Att tänka på

Det är viktigt att tänka på att det fortfarande är du (bostadsrättshavaren) som ansvarar för lägenheten när du hyr ut din lägenhet i andra hand. Hyr därför i första hand ut till sådana som du känner. Om inte, kolla noga upp personens betalningsförmåga, eventuella betalningsanmärkningar, tvistmåls- eller brottsmålsdomar med kronofogden och tingsrätten. Be dessutom om referenser.

Kontakta ditt försäkringsbolag för att få veta vad som gäller angående hemförsäkring.

Den som hyr din lägenhet i andra hand blir din hyresgäst och du blir hyresvärd. Du bör skriva ett skriftligt hyresavtal och en inventarielista (om lägenheten hyrs ut möblerad).

Uthyrning till företag godkänns inte.

Tidsperioder för skälig uthyrning

Provbo på annat ställe                              6 månader
Arbete på annan ort, i Sverige                 1 år                intyg från arbetsgivare krävs
Arbete i annat land                                    2 år                intyg från arbetsgivare krävs
Studier på annan ort/utomlands            2 år                omprövning kan ske om studieprogram är längre än 2 år, studieintyg krävs
Andra ytterligheter t ex sjukdom            6 mån-1 år   läkarintyg krävs
I väntan på försäljning                              upp till 1 år   förmedlingsuppdrag till mäklare samt intyg från mäklare krävs

Utöver ovan skäl, så får man inte ha några obetalda avgifter till föreningen.

Formulär till styrelsen vid andrahandsuthyrning