Energideklaration/OVK/Besiktningar


Giltighetstiden för energideklarationen är 10 år

Energideklarationen är giltig till 2030-06-17


Fönsterbyte är utförd 2014


Senaste OVK är godkänd 2016-01


Senaste radonmätningen är utförd vintern 2020

Samtliga lägenheter ligger mellan 20-90 bQ, gränsvärdet för att inte få godkänt ligger på 200 bQ.


Våra lekplatser besiktigas av Uppsala kommun varje vår.


Brf Bläckhornet, Lidnersgatan 26, 754 42 Uppsala, Tel: 018-32 20 40 E-post: info@brfblackhornet.se © BRF Bläckhornet 2010  | Besök:

Uppdaterad 2020-09-14