Januari, 2023

ons04jan(jan 4)00:00sön12feb(feb 12)00:00Motion till årsstämma

Information

Vad är en motion?

Årsstämman är det högsta beslutande organet i bostadsrättsföreningen. Stämman visar att en bostadsrättsförening ska präglas av demokrati och att alla medlemmar ska få vara med och besluta i frågor som rör föreningen.

Att sköta den löpande förvaltningen av föreningen genom föreningsstämma skulle bli alltför ineffektivt och det är därför stämman väljer en styrelse som får i uppgift att sköta det löpande.

En motion till årsstämman ska vara en fråga som berör föreningen och dess medlemmar och som inte kan beslutas på ett styrelsemöte.
Motionen ska innehålla ett konkret förslag för stämman att ta ställning till, där närvarande kan rösta för eller emot förslagen.

Allmänna klagomål och/eller löpande verksamhetsärenden hör inte hemma i motioner och beaktas inte i detta forum.

Hur ska man skriva en motion?
Skriv en rubrik som kortfattat och tydligt beskriver vad ärendet handlar om. Anledningen till att du skriver motionen (varför), vad problemet är och eventuella fördelar.
Skriv eventuella frågor i motionen angående det du motionerar om, direkt riktad till styrelsen.
Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta. Ge alternativa förslag. Om det första förslaget avslås kanske du har ett alternativ som är nästan lika bra, som stämman kanske godkänner i stället.

För att motion ska beaktas ska den innehålla datum, ditt namn, adress, lägenhetsnummer (3 siffror), samt telefon alt. mailadress.

Motionen lämnas i brevlådan på Lidnersgatan 26 alt. mejlas till info@brfblackhornet.se senast 12 februari 2023, för att tas upp på årsstämma våren 2023.

Vi ser gärna att motionären närvarar på årsstämman.

Tid

Januari 4 (Onsdag) 00:00 - Februari 12 (Söndag) 00:00

Kommentarer inaktiverade.