Oktober, 2023

lör28okt(okt 28)03:30sön29(okt 29)03:30Vintertid

Information

Underhåll jordfelsbrytaren
Jordfelsbrytaren som är installerad i proppskåpen behöver underhållas så att den är funktionsduglig om något händer och den behöver lösa ut.
I elskåpet finns en orange testknapp som används för att se om jordfelsbrytaren är funktionsduglig.
Kontrollen skall göras enligt tillverkarens anvisning, dock högst med 6 månaders intervall. Lämplig tidpunkt för provet kan vara vid övergång till sommar- resp. vintertid.

Tid

28 (Lördag) 03:30 - 29 (Söndag) 03:30

Kommentarer inaktiverade.