Kontakta ossHär hittar du kontaktinformation till föreningens styrelse, valberedning och revisorer.


Styrelse


Verksamheten i Brf Bläckhornet leds av styrelsen, vilken består av personer som själva bor i föreningen. Styrelsen väljs på ordinarie föreningsstämma och om du vill gå med i styrelsen kontaktar du valberedningen.


Du är välkommen att kontakta styrelsen


via telefon 018-32 20 40


via e-post info@brfblackhornet.se


via brev kan lämnas i brevinkastet på föreningskontoret på Lidnersgatan 26 eller skickas till;

Brf Bläckhornet, Lidnersgatan 26, 754 42 UPPSALA.


Vi har öppet på Brf kontoret på onsdagar kl. 1830-1900, (under sommar, jul och nyår är det stängt).


Fakturaadress till föreningen 

Brf Bläckhornet

FE 5727-120

831 90  ÖSTERSUND


Organisationsnummer 717600-8105

Fastighetsbeteckning Gamla Uppsala 86:53


Felanmälan

se "felanmälan"


Parkeringsärenden

Mediator 018-68 14 60 (9:00-11:30)

avgifterhyror@mediator.se


Hyresärenden

Mediator 018-68 14 60 (9:00-11:30)

avgifterhyror@mediator.se


Pantsättningar, överlåtelser och utdrag ur lägenhetsregister

MÄKLARE hänvisas till Mediator för sk "mäklarbild"

Vid försäljning skickas överlåtelser och in- & urträde i föreningen till Mediator.

Mediator 018-13 14 50

avgifterhyror@mediator.se


Boendefrågor/Andrahandsuthyrning

Styrelsen 018-32 20 40

info@brfblackhornet.se


Hyra kvarterslokal/övernattningsrum

Styrelsen 018-32 20 40

info@brfblackhornet.se


Besiktning vid flytt

Besiktningshuset kommer att kontakta säljaren för besiktning av kök och badrum enl. föreningens stadgar. Besiktningen bekostas av brf.

Ledamöter

Ordförande 

Karin Hammarsten, bor på Viktor Rydbergsgatan 29, valdes in i styrelsen 2008.


Vice ordförande 

Jörgen Åkerström, bor på Lidnersgatan 8, valdes in i styrelsen 2013.


Sekreterare 

Ulrika Detrumf, bor på Lidnersgatan 38, valdes in i styrelsen 2008.


Ledamot

René Fernandez, bor på Lidnersgatan 32, valdes in i styrelsen 2007.
Suppleanter

vakant
Valberedning

På stämman utses en valberedning. Valberedningen ska föreslå kandidater till de förtroendeuppdrag (poster i styrelsen, revisorer och valberedning) till vilka val ska förättas vid stämman. Valberedningen ska också undersöka om samarbetet i styrelsen fungerar på ett bra sätt.

Om du är intresserad av ett förtroendeuppdrag, eller om du har ett förslag på en kandidat till ett förtroendeuppdrag, kontaktar du valberedningen.Jan-Erik Tannfors, sammankallande, bor på Lidnersgatan 16, valdes till valberedning 2020.


Henrik Eriksson, bor på Viktor Rydbergsgatan 31, valdes till valberedning 2022.Revisorer (föreningsvalda)

På stämman utses två revisorer av föreningen. De föreningsvalda revisorerna har bland annat som uppgift att läsa styrelseprotokollen för att se att de beslut som styrelsen antar också verkställs.


Anna Thorell, bor på Viktor Rydbergsgatan 17, valdes som internrevisor 2005.


Stämman utser också en revisor (Borev Revisionsbyrå AB) som har till uppgift att granska föreningens årsredovisning.


Uppdaterad 2022-05-12