Mäklare, in/ut flytt

MÄKLARE

Mäklarbild beställer ni från Mediator  avgifterhyror@mediator.se

Stadgarårsredovisning och övrig aktuell information hittar ni på vår hemsida.

Alla ev förändringar, såsom avgifter, bredband, TV etc redovisas under kommande händelser, när styrelsen tagit beslut. (vi har inga förhandsbesked för ev kommande medlemmar, hos oss har alla tillgång till samma information på hemsida).

Läs gärna under pågående projekt för aktuellt.

Överlåtelseavtal skickas till Mediator AB, Överlåtelse: Föreningens namn, Box 3080, 750 03  UPPSALA.

Lagkrav för mäklare att redovisa vad som är upplåtet i objektbeskrivningen;

Mark
Marken är inte upplåten med bostadsrätt. Nyttjandet av marken för altan och uteplats sker med stöd av en benefik nyttjanderätt. Det finns inga skriftliga avtal utan medlemmar bosatta på bottenplan i låghusen har sedan 70-talet nyttjat marken med föreningens goda minne.

Balkong
Balkong är upplåten med bostadsrätt.

Förråd
Förråd är inte upplåtet med bostadsrätt. Enligt den ekonomiska planen anges dock till varje lägenhet hör ett förråd. Föreningens tolkning är att förrådet nyttjas med stöd av en benefik nyttjanderätt men att föreningen ska tillse att varje lägenhet har tillgång till minst ett ospecificerat förråd.

INGÅR

Värme, kall- och varmvatten, kabel-tv (grundutbud) ingår i månadsavgiften.

NYCKLAR

I samband med försäljning / köp av bostadsrätt i föreningen gäller nedanstående rutiner; Säljaren skall lämna in samtliga sina nycklar som hör till lägenheten mm hos Lås- och säkerhetscenter, se adress nedan. Minst 3 st nycklar till huvudlåset och 4 st till 7-tillhållarlåset, 2 st postbox, 1 st tag tvättstuga.

För lgh i höghus gäller även; samt 2 st nycklar och 1 st hänglås allt med stansat lgh nr och i säkerhetsklass VI.

Lämnas färre nycklar kommer det att göras ett låsbyte som säljaren får bekosta.

Köparen (kontraktsinnehavaren) får kvittera ut dem efter att ha uppvisat giltig ID-handling samt köpekontrakt. Har du inte möjlighet att komma själv går det bra att du upprättar en fullmakt som ger ett ombud tillåtelse att kvittera ut nycklarna.

Att inte följa dessa bestämmelser räknas som brott mot föreningens regler och åtgärder kan vidtas därefter.Det är alltså inte möjligt att lämna nycklarna från hand till hand, säljare till köpare.

Dessa rutiner har vi för att öka allas vår säkerhet. Det blir säkrare kontroll på hur många nycklar som har tagits ut till varje lägenhet och köparen kan vara säker på att hen fått alla nycklar.

Lås- och säkerhetscenter, BB gruppen, Kungshörnet 107, Tel: 018-600 450
Butiken har öppet mån-fre kl. 07-16, lunchstängt kl. 11-12.

BESIKTNING

Besiktningshuset kommer att kontakta säljaren för besiktning av kök och badrum enl. föreningens stadgar.

EL

Inviduell elmätning med debitering var tredje månad i efterhand via månadsavi, föreningen ansvarar för elavtal med leverantör,
föreningen har kollektivavtal på el, inga egna avtal är möjliga.
Avtalet löper på lägenhetsnummer, så vid flytt behöver man inte göra några ändringar.
Vid försäljning av lägenhet regleras elkostnaden mellan säljare och köpare.

BREDBAND

Föreningen har kollektivavtal på bredband. Obligatorisk avgift 79kr/ månad avseende bredband tillkommer på månadsavgiften.

Routern tillhör föreningen och ska finnas i kvar i lägenheten vid flytt.
Den boende som avflyttar ska avregistrera sig via Netgears hemsida enl. nedan.
Besök my.netgear.com.
Ange din e-postadress och ditt lösenord.
Klicka eller tryck på NETGEAR Logga in.
Välj Produkter > Mina registrerade produkter.
Välj en produkt att avregistrera från ditt konto.
Rulla ned och klicka eller tryck på den grå AVREGISTRERA PRODUKT-fältet.
Bekräftelsealternativ visas.
Klicka eller tryck på JA, AVREGISTRERA MIN PRODUKT.
Din produkt är oregistrerad.
Gå tillbaka till sidan Mina registrerade produkter och bekräfta att produkten har tagits bort från ditt konto.

Den som flyttar in ska göra en fabriksåterställning genom att hålla knappen RESET intryckt i 10 sek, för det krävs ett gem eller liknande.
Följ sedan dessa steg:
Öppna upp en webbläsare och gå till följande webbadress: routerlogin.net eller 192.168.1.1 (adressfältet!).
Om du har problem att komma in i Netgear Genie? Rensa din Surfhistorik, Cachade bilder/filer, Cookies och Nedladdningshistorik i den aktuella webbläsare du använder.
En förfrågan om att ladda ner netgear App kommer. Välj alternativet som är skrivet under om att ni inte har en kompatibel enhet.
Om det frågar att logga in, logga in med följande.
Användarnamn: admin
Lösenord: Du uppmanas att skriva in ett nytt lösenord med minst 6 bokstäver (Ej å, ä, ö), inte två liknade bokstäver efter varandra och avsluta med ett par siffror.
Gå till Avancerat -> Installationsguiden
Låt Netgear Genie hjälpa dig med att installera Routern.

EMBALLAGE

Kartonger, möbler och annat flyttemballage vid in- och utflytt ska lämnas i containern och INTE i sophusen.

RENOVERINGAR

Vanligt vid nyinflytt är renoveringar, detta är hårt reglerat i våra stadgar, läs på FAQ vid renovering innan ni påbörjar något som behöver godkännande av styrelsebeslut.

NAMNSKYLTAR

Byte av namnskyltar sker på tillträdesdagen eller närmaste vardag efter (enl. överlåtelsekontraktets uppgifter) av fastighetsskötaren på uppdrag av styrelsen, i samband med det töms även postboxen, finns kvarvarande post lämnas det på Brf kontoret och ni får kontakta styrelsen för uthämtning.

Kontakta styrelsen

för att ändra namn eller om ni önskar Ingen reklam skylt.

Egna skyltar får inte sättas upp.

Läs mera i våra Trivselregler