Mediator


Mediator sköter vår ekonomiska redovisning, samt har hand om hyres- och parkeringsärenden, samt pantsättningar, överlåtelser och utdrag ur lägenhetsregister.


Autogiroblankett för hyresbetalningar


Besöksadress;

Sjukhusvägen 3 (2 vån med ingång från baksidan)

753 09 UPPSALA


Postadress;

Box 3080

750 03  UPPSALA


hemsida http://www.mediatoruppsala.se/


Telefon växel: 018-13 14 50


Hyresärenden: avgifterhyror@mediator.se


Parkeringsärenden: avgifterhyror@mediator.seMediator informerar

Fr o m år 2016 kan man få sin hyresavi med e-faktura. Anmälan görs via din internetbank,

välj Mediator2.


Detta innebär att avier till dem som har autogiro inte längre kommer att delas ut.Uppdaterad 2021-02-11