Motioner

Motioner till årsstämman

Vad är en motion?

Föreningsstämman är det högsta beslutande organet i bostadsrättsföreningen. Stämman visar att en bostadsrättsförening ska präglas av demokrati och att alla medlemmar ska få vara med och besluta i frågor som rör föreningen. Att sköta den löpande förvaltningen av föreningen genom föreningsstämma skulle bli alltför ineffektivt och det är därför stämman väljer en styrelse som får i uppgift att sköta det löpande.

En motion är förslag på förändring som kommer föreningen tillgodo, från medlem i föreningen, en motion tas upp på årsstämman där närvarande kan rösta för eller emot förslagen.

Allmänna klagomål och/eller löpande verksamhetsärenden hör inte hemma i motioner.

Motioner till årsstämman ska vara inlämnade till styrelsen senast det datum det anslagits som sista dag.

För att motionerna ska beaktas ska de innehålla namn, adress, lägenhetsnummer (3 siffror), samt telefon alt. mailadress.

Dagordning och årsredovisning till stämman skickas ut separat.