Nyckelrutiner

Vid försäljning/köp i föreningen gäller följande rutiner;


Säljaren skall lämna in samtliga sina nycklar som hör till lägenheten hos Lås- & säkerhetscenter, se adress nedan.

Minst 3 st nycklar till huvudlåset, 4 st 7-tillhållarlås, 2 st postbox, 1 st tvättstugetag, 2 st nycklar till märkt hänglås för källarförråd (gäller höghus).

Lämnas färre nycklar kommer det att göras ett låsbyte som säljaren får bekosta.

Köparen (kontraktsinnehavaren) får kvittera ut dem efter att ha uppvisat giltig ID-handling samt köpekontrakt. Har du inte möjlighet att komma själv går det bra att du upprättar en fullmakt som ger ett ombud tillåtelse att kvittera ut nycklarna. 


Att inte följa dessa bestämmelser räknas som brott mot föreningens regler och åtgärder kan vidtas därefter.


Det är alltså inte ok att lämna nycklarna från hand till hand, säljare till köpare. Dessa rutiner har vi för att öka allas vår säkerhet. Det blir bättre kontroll på hur många nycklar som har tagits ut till varje lägenhet och köparen kan vara säker på att hen fått alla nycklar.


Låsbyten får inte ske utan styrelsens medgivande, vid upptäckt av ev byte står lägenhetsinnehavaren för alla kostnader i samband med återställning.


Nyckeljour 

Har du blivit utelåst kan du få hjälp av nyckeljouren tel. 018-444 48 49 kl. 16.00-07.00 samt under helger. Utryckningen bekostas av lägenhetsinnehavaren.


Behov av ny nyckel?

Nya nycklar kan endast göras hos Lås- och säkerhetscenter som du besöker tillsammans med din ID-handling, lägenhetsinnehavaren står för kostnaden.


Lås- och säkerhetscenter

Kungsgatan 107

Kungshörnet

Tel: 018-600 450   


Butiken har öppet mån-fre kl. 07-16, lunchstängt kl. 11-12.


Info om den nya iLoq nyckeln


Uppdaterad 2021-02-11