Nyheter arkiv

Nyheter arkiv


Ytterligare ny hiss på Lid 38, under hösten 2022

Vårens cykelrensning

Info om vad som är på gång 2022

Fönsterservice i mars

Uppdaterad tidplan hissprojekt

Platongolvsbesiktning

OVK

Uppdaterad info om Telia bredband

Uppdaterad tidplan för hissprojekt

Efter dagens uppstartsmöte med hissprojektet kommer vi tyvärr att få ändra tidplanen, då vi inte får fram rätt inviduella delar till hissarna pga eftersläpande problem i Coronatider.

Projektet är tänkt att fortlöpa 25/10 2021–25/2 2022, men med ändring i turordningen, bifogar förnyad tidplan.

 

Vi informerar alla boende i postboxar i dag, samt anslår i trapphus och på hemsidan.

 

Vi är väl medvetna om att detta kan vålla problem, men vi måste sätta säkerheten först.

Lidnersgatan 18

Arbete med grund 

September

Sotning och OVK kommer att göras i samtliga lägenheter. Boservice återkommer med anslag, då de behöver tillträde till samtliga lägenheter i september.


2021

2021-09-10

Borttagning av sprintar på termostater

låghus

höghus

2021-09-10

Inställd utkvittering på måndag

2021-08-26

Under hösten kommer Hallbloms och PEAB att arbeta med vår tennisplan, med bl a rensning av växter, avjämning, asfaltering mm, detta kommer att innebära en ökad trafik med maskiner till och från Lidnersgatan 26.

2021-06-29 Ny bredbandsleverantör

2021-04-08 Cykelrensning

2021-03-26 Arbete med värmesystem

under perioden 210510-210930

Etappschema

Vi är väl medvetna om att det pågår en pandemi och vi har vägt in allt detta i planeringen som vi har jobbat med under 2020, så det är inget vi kommit på plötsligt att ska göras.

Montörerna är lika utsatta som boende, så vi vädjar till bägge sidor att använda skydd.

2021-02-22 Tidplan för hissbytet, hissar obrukbara under tiden.

2021-01-01 höjs månadsavgiften med 2% för att möta ökade driftskostnader.


2020

2020-10-15 Vattenavstängning 2 vecka 43

2020-10-12 Vattenavstängning den 15 oktober

2020-09-24

Under senhösten kommer vi att upphandla ombyggnation/modernisering av hissarna i höghusen och installationen kommer preliminärt att göras under våren/vintern 2021. Beroende på anbuden kan det bli aktuellt med 2 st under 2021 och 2 st 2022, i vilket ordning de byts beror på skicket av motorer.

I skrivande stund vet vi inte hur länge arbetet kommer att pågå, men man räknar med ca 4 veckor/hiss, detta innebär att under denna tid kommer hissen inte vara brukbar.

Så fort vi har en upphandlat leverantör så kommer vi gå ut med mera information om tidplan etc.

2020-09-14 Stamspolning av avlopp i samtliga lägenheter utförs av Relita, prel. tidplan vecka 42-46.

2020-08-14 Com Hem info

Den 8 sep 2020 blir ditt tv-utbud helt digitalt – Ändra till digital-tv redan nu.

GRUNDUTBUD TV som ingår i månadshyran

2020-05-13 Cykelrensning i juni

2020-04-08

Server för tvättstugebokning är flyttad till ny adress, länkarna på hemsidan är ändrade, för er som har “bokmärke” behöver ni ändra till

blackhornet-upp.bbghosting.se

2020-04-02

Årsstämman framflyttad

2020-03-19 Hämtning av radonpuckar

2020-03-11 Injusteringsarbete under v 14-15

på Lid 38+40 enl sep anslag

2020-02-26 Info fr Com Hem

2020-02-25 Injusteringsarbete under perioden 25-27/2

på VR 31 enl sep anslag

2020-01-03 Radonmätning

2020-01-01 Bostadsrättstillägget hos Trygg Hansa försvinner


2019

2019-09-30 Höjning månadsavgift fr o m 2020-01-01.

2019-04-30 Cykelrensning

2019-01-17 Info om nya stadgar

2019-01-01 Nytt elavtal


2018

2018-10-23 Fjärrvärmeavstängning

2018-10-08 Avgiftsändring from 2019

2018-08-27 Vattenläckage och planerad åtgärd v36

2018-08-14

Det har varit problem med ett par brandvarnare som tjuter trots att det inte ryker, lagas mat etc, om ni tar ner dem och lämnar på kontoret så kan ni erhålla en ny från Anticimex. Batteriet ska hålla i 10 år.

Utredning pågår varför de tjuter.

2018-07-13 Information om tvättstugebokning

2018-07-06 Information med tidplan för ombyggnation av låghusentréer.

2018-06-05 Nya ytskikt kommer att läggas i källargångarna i höghus i augusti, detta innebär att det kommer att vara avstängt i korridorerna under arbetet.

2018-05-15 Bredbandsbolaget och Telenor går i hop och heter fr o m i dag Telenor.

Samma avtal och priser gäller, men tel nr är nytt 020-222 222.

2018-05-15 Cykelrensning pågår 1 juni 2018

2018-02-21 Tidplan/info om låsbyte

2018-02-16 Platongolvsbesiktning av marklägenheter i april

2018-01-17 Jörgen har ordnat skridskobana på tennisplanen, passa på att åka medan vädret tillåter!

2018-01-05 Information om nyckeluthämtning för nytt låssystem


2017

2017-11-24

Under veckan har Aptus haft problem med sin server, vilket innebär att man för tillfället inte kan boka tvättid på nätet utan måste gå till tvättstugan och boka.

Felsökning pågår.

2017-11-15 Föreningen kommer under våren 2018 att byta till ett nytt låssystem

2017-09-22 “Grönt vatten” kontroll av Vattenfall

2017-09-21 Info om trädgårdsrabatter

2017-06-26 Vecka 32 kommer Boservice att olja garagen under förutsättning att det är uppehåll i vädret.

De 8 parkeringsplatserna som finns på gavlarna kommer inte att kunna användas under dagtid. Boservice kommer att anslå mer information vid parkeringarna/bilarna.

2017-05-17 Info om ny ÅVC

TVÄTTSTUGEBOKNING

Bokning på internet;

se länk på vår hemsida eller

http://blackhornet.bbgruppen.se/aptusportalStyra

Inloggning: lgh nr (inte det 4 siffriga)

Lösen: 123456 som ska bytas

vid första inloggningen till en

personlig.

2017-03-22 Varmvattenavstängning

2017-03-15 Cykelrensning

2017-02-17 Tömning av matkällare

2017-01-19 Tvättstugeavstängning för installation av ny maskinpark

2017-04-01 Höjning av månadsavgift med 2%, se Bläckblad jan -17

2017-01-01 Ny taxa för att hyra kvarterslokalen, se Bläckbladet december

2017-01-01 Nytt el pris, se Bläckbladet    december


2016

2016-05-12 Stämmoprotokoll

2016-05-03 Parkering avstängd

2016-04-28 Fibermöte

2016-04-28 Utemiljö information

2016-01-25 senaste dag för motioner


2015

2015-09-21 okt-dec kommer radonmätning att ske

2015-08-27 Cykelrensning

2015-04-16 Garageprojekt med tidplan

2015-04-14 Balkonginformation

2015-04-14 Fläktinformation

2015-03-30 Garageinfo

2015-03-27 Info 1503

2015-03-03 Stämmoprotokoll

2015-01-09 Grannsämja


2014

2014-12-16 Förändringar tvättstugor

2014-12-04 Bläckbladet dec

2014-11-13 Bläckbladet nov

2014-10-24 Platongolvsbesiktning

2014-10-21 Ventilationsinformation

2014-10-22 Info om fönster

2014-10-06 Bläckbladet okt

2014-09-23 Uppsala vatten meddelar att det är dåligt vattentryck i Nyby/Gamla Uppsala.

Mer info på www.uppsalavatten.se

2014-09-03 Cykelrensning

2014-09-01 Bläckbladet sep

2014-05-19 Parkeringar avstängda

2014-05-13 Protokoll 140508

2014-05-02 Bläckbladet maj

2014-03-31 Utomhusmiljö

2014-03-17 Boendeinfo och Monteringsområde fönsterbyte

2014-03-12 Tidplan fönsterprojekt

2014-03-07 Bläckblad mars

2014-01-24 Bläckblad januari