Nyheter


2021-01-01 höjs månadsavgiften med 2% för att möta ökade driftskostnader. 


2020-10-15 Vattenavstängning 2 vecka 43


2020-10-12 Vattenavstängning den 15 oktober


2020-09-24

Under senhösten kommer vi att upphandla ombyggnation/modernisering av hissarna i höghusen och installationen kommer preliminärt att göras under våren/vintern 2021. Beroende på anbuden kan det bli aktuellt med 2 st under 2021 och 2 st 2022, i vilket ordning de byts beror på skicket av motorer.

I skrivande stund vet vi inte hur länge arbetet kommer att pågå, men man räknar med ca 4 veckor/hiss, detta innebär att under denna tid kommer hissen inte vara brukbar.

Så fort vi har en upphandlat leverantör så kommer vi gå ut med mera information om tidplan etc.


2020-09-14 Stamspolning av avlopp i samtliga lägenheter utförs av Relita, prel. tidplan vecka 42-46.


2020-08-14 Com Hem info

Den 8 sep 2020 blir ditt tv-utbud helt digitalt - Ändra till digital-tv redan nu.


GRUNDUTBUD TV som ingår i månadshyran


2020-05-13 Cykelrensning i juni


2020-04-08

Server för tvättstugebokning är flyttad till ny adress, länkarna på hemsidan är ändrade, för er som har "bokmärke" behöver ni ändra till

blackhornet-upp.bbghosting.se2020-04-02

Årsstämman framflyttad


2020-03-19 Hämtning av radonpuckar


2020-03-11 Injusteringsarbete under v 14-15

på Lid 38+40 enl sep anslag


2020-02-26 Info fr Com Hem


2020-02-25 Injusteringsarbete under perioden 25-27/2

på VR 31 enl sep anslag


2020-01-03 Radonmätning


2020-01-01 Bostadsrättstillägget hos Trygg Hansa försvinner

Uppdaterad 2020-11-24

Brf Bläckhornet, Lidnersgatan 26, 754 42 Uppsala, Tel: 018-32 20 40 E-post: info@brfblackhornet.se © BRF Bläckhornet 2010  | Besök: