Nyheter

Ytterligare ny hiss på Lid 38, under hösten 2022Vårens cykelrensning


Info om vad som är på gång 2022


Fönsterservice i mars


Uppdaterad tidplan hissprojekt


Platongolvsbesiktning


OVKUppdaterad info om Telia bredband


Uppdaterad tidplan för hissprojekt

Efter dagens uppstartsmöte med hissprojektet kommer vi tyvärr att få ändra tidplanen, då vi inte får fram rätt inviduella delar till hissarna pga eftersläpande problem i Coronatider.

Projektet är tänkt att fortlöpa 25/10 2021--25/2 2022, men med ändring i turordningen, bifogar förnyad tidplan.

 

Vi informerar alla boende i postboxar i dag, samt anslår i trapphus och på hemsidan.

 

Vi är väl medvetna om att detta kan vålla problem, men vi måste sätta säkerheten först.Lidnersgatan 18

Arbete med grund 


September

Sotning och OVK kommer att göras i samtliga lägenheter. Boservice återkommer med anslag, då de behöver tillträde till samtliga lägenheter i september.


2021-09-10

Borttagning av sprintar på termostater

låghus

höghus


2021-09-10

Inställd utkvittering på måndag


2021-08-26

Under hösten kommer Hallbloms och PEAB att arbeta med vår tennisplan, med bl a rensning av växter, avjämning, asfaltering mm, detta kommer att innebära en ökad trafik med maskiner till och från Lidnersgatan 26.


2021-06-29 Ny bredbandsleverantör


2021-04-08 Cykelrensning


2021-03-26 Arbete med värmesystem

under perioden 210510-210930

Etappschema

Vi är väl medvetna om att det pågår en pandemi och vi har vägt in allt detta i planeringen som vi har jobbat med under 2020, så det är inget vi kommit på plötsligt att ska göras.

Montörerna är lika utsatta som boende, så vi vädjar till bägge sidor att använda skydd.


2021-02-22 Tidplan för hissbytet, hissar obrukbara under tiden.


2021-01-01 höjs månadsavgiften med 2% för att möta ökade driftskostnader. 


2020-10-15 Vattenavstängning 2 vecka 43


2020-10-12 Vattenavstängning den 15 oktober


2020-09-24

Under senhösten kommer vi att upphandla ombyggnation/modernisering av hissarna i höghusen och installationen kommer preliminärt att göras under våren/vintern 2021. Beroende på anbuden kan det bli aktuellt med 2 st under 2021 och 2 st 2022, i vilket ordning de byts beror på skicket av motorer.

I skrivande stund vet vi inte hur länge arbetet kommer att pågå, men man räknar med ca 4 veckor/hiss, detta innebär att under denna tid kommer hissen inte vara brukbar.

Så fort vi har en upphandlat leverantör så kommer vi gå ut med mera information om tidplan etc.


2020-09-14 Stamspolning av avlopp i samtliga lägenheter utförs av Relita, prel. tidplan vecka 42-46.


2020-08-14 Com Hem info

Den 8 sep 2020 blir ditt tv-utbud helt digitalt - Ändra till digital-tv redan nu.


GRUNDUTBUD TV som ingår i månadshyran


2020-05-13 Cykelrensning i juni


2020-04-08

Server för tvättstugebokning är flyttad till ny adress, länkarna på hemsidan är ändrade, för er som har "bokmärke" behöver ni ändra till

blackhornet-upp.bbghosting.se2020-04-02

Årsstämman framflyttad


2020-03-19 Hämtning av radonpuckar


2020-03-11 Injusteringsarbete under v 14-15

på Lid 38+40 enl sep anslag


2020-02-26 Info fr Com Hem


2020-02-25 Injusteringsarbete under perioden 25-27/2

på VR 31 enl sep anslag


2020-01-03 Radonmätning


2020-01-01 Bostadsrättstillägget hos Trygg Hansa försvinner

Uppdaterad 2022-05-02