Föreningen

Förening: Brf Bläckhornet

Föreningen bildades år 1972.

Antal lägenheter: 316 st

Fastighetsbeteckning: Gamla Uppsala 86:53, byggår 1972.

Adresser: Lidnersgatan 2-40, Viktor Rydbergsgatan 1-33


 

Gemensamhetsutrymmen

I föreningen finns en samlingslokal. Lokalen renoverades under 2012. 

Två övernattningsrum finns attt hyra av boende.

Sophus med källsortering finns i separata byggnader i anslutning till boningshusen.

I höghusens källare finns det en tvättstuga, renoverad i samtid med badrummen 2003/2004, samt skyddsrum och cykelförråd.

Grovtvättstuga finns att förfoga i annan byggnad på området.

Föreningsmedlemmarna har tillgång till en tennis/isbana.


Parkeringsalternativ

Garageplats, parkeringsplats med eller utan elplint finns att hyra. Föreningen tillämpar kösystem. Garageplats 500 kr/mån, p-plats med elplint 300 kr/mån, p-plats utan elplint 200 kr/mån.

Det finns även 16 besöksparkeringar samt 2 laddplatser för el- & hybridbilar.


Övrigt

Medlemsskap beviljas personer som kommer bosätta sig i föreningen, dock ej juridisk person.

Minsta godkända ägarandel: 10% per person.

Överlåtelseavgift: 2,5 % av gällande prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110), betalas av köparen.

Pantsättningsavgift: 1,0 % av gällande prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110).


Inviduell elmätning med debitering var tredje månad i efterhand via avgiftsavi, föreningen ansvarar för elavtal med leverantör. Vid försäljning av lägenhet regleras elkostnaden mellan säljare och köpare.


Tillgång till bredband via Halebop debiteras månadsvis via avgiftsavi.

Grundutbud TV via Tele2 ingår i månadsavgiften.


Renoveringar

Hissar och trädgårdar år 1999-2002

2000-2001 Dränering av grunder

2002 Utbyte av golv och renovering av badrum i låghusen

2003-2004 Badrumsrenovering, renovering av tvättstugor

2007 Asfaltering

2008 Nya värmecentraler. Uppvärmning: Fjärrvärme

2009 Nya staket, plank

2010 Renovering av Kulvertgropar i samtliga låghus

2010 Installation av avgasare, stamventiler höghus

2011 Installation av nya säkerhetsdörrar

2011 Installation av nya armaturer i låghus samt källargångar i höghus

2012 Byte av alla entréportar i låghus

2012 Stamrenovering avlopp i tvättstugor/källargångar i höghus

2012 Installation av rörelsevakter på armatur i tvättstugor

2012-13 Installation av inviduell elmätning

2013 Värmeåtervinning

2013 Kondensskyddsmålning av yttertak låghus

2013 Ombyggnad avloppsavluftningar låghus

2014 Fönsterbyte (fasta trippel, öppn. bara 2+1)

2015 Målning av trapphus, balkonger och utemöbler

2015 Garagerenovering

2015 OVK åtgärder

2016 Stamrenovering liggande stammar i höghus

2017 Ny maskinpark i tvättstugor

2017 Asfaltering, grillplatser

2018 Nya entréer på låghus

2018 Målning av utemöbler, spaljéer, pergolor

2018 Nytt låssystem

2019 Värmeåtervinning för värme och varmvatten

2019 Installation av laddning för el- & hybridbilar

2020 Ombyggnad av entréer och kompl med belysning på låghus

2020 Energideklaration

2021 Byte av samtliga termostater och ventiler, påbörjat utbyte av shuntar och pumpar.

2021 2 av 4 hissar utbytta

2021 Fortsättning utbyte till ledarmaturer/belysning

2021 Tennisbanan är fått ny grund, asfalt och linjemålning


Därutöver görs många andra renoveringar och förbättringar under åren.


Områdesbeskrivning

Nyby är ett expansivt område och är beläget i norra Uppsala. Närhet till både bra service och naturen. Närmaste vårdcentral ligger vid Heidenstams torg samt Gränbystaden. Även nära till Willys, bensinstation och restauranger vid norra Gränbystaden.

Barnvänligt område och Fredrika Bremerskolan är områdets skola för förskoleklasser, grundskola år 1-6 och skolbarnsomsorg. Området angränsar till Gamla Uppsala med dess välkända fornlämningar, kyrka mm. I närområdet finns också tennisbanor, basketplaner, fotbollsplaner osv. UTK-hallen erbjuder det mesta när det gäller racketsporter även Gränby Ishall och IFU Arena ligger mycket nära.

I och med E4 ligger området också mycket bra till för dig som vill pendla med bil. Busshållplats runt knuten med bra bussförbindelser till centrum. Cykelavstånd till centrum.

Ca 100 m till Nyby Servicehus med diverse aktiviteter och service för äldre.

 

         

Uppdaterad 2022-05-13