Pågående projekt                                                     


På gång 2020-2021


Hissar

Under senhösten kommer vi att upphandla ombyggnation/modernisering av hissarna i höghusen och installationen kommer preliminärt att göras under våren/vintern 2021. Beroende på anbuden kan det bli aktuellt med 2 st under 2021 och 2 st 2022, i vilket ordning de byts beror på skicket av motorer.

I skrivande stund vet vi inte hur länge arbetet kommer att pågå, men man räknar med ca 4 veckor/hiss, detta innebär att under denna tid kommer hissen inte vara brukbar.

Så fort vi har en upphandlat leverantör så kommer vi gå ut med mera information om tidplan etc.På gång 2020


Stamspolning av avlopp i samtliga lägenheter utförs av Relita, prel. tidplan vecka 42-46.


Hissinventering inför upphandling av nya hissar under året.


Cykelrensning 200609


Söderlunds rör fortssätter att installera energieffektiviseringar i samband med den nya värmeåtervinningen på värme och vatten


Bjerking har fått uppdraget att göra en ny energideklaration åt föreningen, som ska göras var 10:e år.


Radonmätning under perioden jan-mars. 

Resultatet är nu klart och samtliga lägenheter ligger under gränsvärdet på 200 bQ.


Fortsatt utbyte av ljuskällor till LED och rörelsevakter.


Kompletterad fasadbelysning på låghus.Brf Bläckhornet, Lidnersgatan 26, 754 42 Uppsala, Tel: 018-32 20 40 E-post: info@brfblackhornet.se © BRF Bläckhornet 2010  | Besök:

Uppdaterad 2020-10-15