Pågående projekt                                                     

På gång 2020


Hissinventering inför upphandling av nya hissar under året.


Cykelrensning 200609


Söderlunds rör fortssätter att installera energieffektiviseringar i samband med den nya värmeåtervinningen på värme och vatten


Bjerking har fått uppdraget att göra en ny energideklaration åt föreningen, som ska göras var 10:e år.


Radonmätning under perioden jan-mars. 

Resultatet är nu klart och samtliga lägenheter ligger under gränsvärdet på 200 bQ.


Fortsatt utbyte av ljuskällor till LED och rörelsevakter.


Kompletterad fasadbelysning på låghus.Brf Bläckhornet, Lidnersgatan 26, 754 42 Uppsala, Tel: 018-32 20 40 E-post: info@brfblackhornet.se © BRF Bläckhornet 2010  | Besök:

Uppdaterad 2020-08-14