Pågående projekt                                                       

Nu finns cykelförråd som samtliga boende har tillgång till i höghusen, läs mera i Bläckbladet sept 2019.


Fr o m 2019-01-01 sker en hyreshöjning med 2% enl. info i Bläckbladet oktober 2018.


Fr o m 2019-07-01 sker en förändring på hyrestaxan för förråd enl. info i Bläckbladet mars 2019.


Ny laddning för el- & hybridbilsladdning under våren 2019, info i Bläckbladet


Div optimeringsarbete med energi, återvinning etcPå gång 2019


Nu finns cykelförråd som samtliga boende har tillgång till i höghusen, läs mera i Bläckbladet sept 2019.


Fr o m 2019-01-01 sker en hyreshöjning med 2% enl. info i Bläckbladet oktober 2018.


Fr o m 2019-07-01 sker en förändring på hyrestaxan för förråd enl. info i Bläckbladet mars 2019.


Ny laddning för el- & hybridbilsladdning under våren 2019, info i Bläckbladet


Div optimeringsarbete med energi, återvinning etc


Axplock på projekt under 2018Fr o m 2018-04-01 sker en hyreshöjning med 5% enl. info i Bläckbladet december 2017.


Nytt låssystem i februari-mars. Tidplan/info om låsbyte

Ni som inte hade möjlighet att hämta ut nycklar 13 och 14 februari kan nu hämta dem på Lås- & säkerhetscenter.


Platongolvsbesiktning i marklägenheter i låghus under april


Nya allmänna dörrar under året


Nya entréer på låghus start v 34


Nytt ytskick i källarkorridorer i höghus under året


Under våren kommer Kone att säkerställa funktioner och byta ut nödtelefonerna i hissarna på VR 31-33 till GSM (som vi gjort tidigare på Lid 38-40), hissarna kommer då att vara avstängda periodvis under arbetet.


Vad är på gång 2017


Oljning

Vecka 32 kommer Boservice att olja garagen under förutsättning att det är uppehåll i vädret.

De 8 parkeringsplatserna som finns på gavlarna kommer inte att kunna användas under dagtid. Boservice kommer att anslå mer information vid parkeringarna/bilarna.


Asfaltering

Under våren kommer Markona att asfaltera cykelbanan mellan Lid 40 och VR 31, vid trädallén. Vägen kommer att vara avstängd under arbetet.


Cykelrensning

2 maj är det dags för cykelrensning enl. anslag som går ut till alla boende under mars.


Besiktning VVS

Under mars kommer Söderby rör att göra årlig besiktning av bl a kulvertgropar och annan VVS installation.

Var försiktiga när ni kliver ut ur er lgh i låghus då de arbetar i golvluckorna på entréplan.

Personal på plats bär ID-06 legitimation. Se Bläckblad mars.


Rökluckor

Under april månad kommer Boservice att ansvara för utbyte av rökluckor i höghusen. De gamla kommer att demonteras och nya monteras.

Framkomligheten i trapphusen kommer tidvis vara begränsad, anslag kommer att sättas upp i trapphusen. Se Bläckblad mars.


Ny maskinpark

Vi kommer att göra en investering och byta hela maskinparken i alla tvättstugor i början av året.

Detta innebär att tvättstugorna kommer att vara avstängda vissa tider för installation.

I samband med detta kommer vi också komplettera så att man kan boka tider på internet.

Felanmälan kommer också att göras till annan leverantör pga serviceavtal och garanti.

Se Bläckblad mars.


Lgh besiktning

Under mars månad kommer Relita avfuktning att göra lgh besiktning för att kontrollera fuktstatus, detta arbete görs för att reducera vattenskador. Se Bläckbladet 1701.Nya grillplatser

Under våren kommer Markona att hjälpa oss med nya grillplatser på området.Projekt mot skadedjur


http://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/dramatisk-okning-av-skadedjur


http://www.unt.se/nyheter/uppsala/unt-tv-hang-med-pa-rattjakt-4549587.aspxVad är på gång 2015-2016


Stamspolning samtliga lägenheter, start i januari.


Fortsatt utbyte av äldre armatur.


Trapphusmålning.


Uppfräschning utemöbler.


Målning/lagning samtliga balkonger.


Garageprojekt.Vad är på gång 2014?

I samband med fönsterbytet monteras nya ventilationsintag och det kommer att göras luftflödeskontroll/justering löpande. Därefter görs OVK (obligatorisk ventilations kontroll).


Vi kommer fortsätta byta ut gammal belysning med kvicksilver till nya armaturer med LED belysning.


PCB-sanering kommer att utföras runt källardörrarna på höghus i samband med att nya monteras.

De nya dörrarna kommer att öppnas utåt av utrymningsskäl.


Lagning/målning av gavlar låghus pågår.


Vi arbetar vidare med att förfina, förbättra och optimera värmesystemet samt begränsa energikostnaderna.


Staket och plank kommer att oljas.


Nytt tvättstugebokningssystem installeras under senvåren.


Separata anslag kommer att gå ut till berörda vid de olika arbetena.


Fönsterprojekt


140317 Boendeinfo

140317 Monteringsområde


140312 Tidplan fönsterbyte


140204 hade vi vårt informationsmöte för boende (77 pers. närvarande) ang. fönsterprojektet som kommer att pågå mars-lucia 2014.

Vi presenterade vår projektledare Henrik Rask, fönstermontörerna Janne och Jonny från JOs fönster & bygg i Enköping.

Tidplan för hela föreningen kommer om ca 5 veckor att finnas på vår hemsida samt delas ut till alla boende. Exakt datum för resp. lägenhet kommer ca 1 vecka före besöket.

Måttagning av fönster kommer att ske med start 140211 med avisering till berörda före.

Vi använder oss av huvudnyckel om man inte är hemma.

Kontinuerlig information kommer att finnas på vår hemsida samt delas ut till alla boende.


Information från projektledaren


Garagearmaturer

I slutet av november kommer JC el att byta fasadarmaturer på garagen. Under arbetet kommer vissa garage och p-platser att behöva tömmas, anslag går ut till berörda förhyrare.


Fönsterprojekt

140204 kl. 18 har vi informationsmöte i kvarterslokalen VR 19.


Henrik Rask Fastighetsprojekt AB har fått uppdraget att leda projektet för fönsterbyte.

Under hösten kommer div förutsättningar att undersökas, bl a PCB.

Därefter kommer anbudsförfrågningar att gå ut till olika leverantörer.

Styrelen kommer att bjuda in boende till öppet hus under vintern där vi informerar om projektet.

Fr o m 140101 höjer vi månadsavgiften 5% enl. beslut på årsstämman 130502.


Värmeåtervinning

Sensommaren 2013 kommer VVE teknik att montera återvinning på frånluften i höghusen och på så sätt värma föreningens varmvatten, och därmed minska vår energiförbrukning.

Kortare störningar i varmvattenförsörjningen kan förekomma under installationen. Avisering sker separat.


Arbete med avluftning

Under maj 2013 kommer Bravida VVS att bygga om avlopps avluftningar på innertak, låghus.


Arbete med kondensskydd

Under sommaren 2013 kommer Magenta måleri att kondensskydda insidan på alla yttertak på låghusen.De kommer även att måla pergolor/sittplatser runt höghusen.


Nya armaturer

Under sommaren kommer JC el att byta ut nuvarande stolparmaturer utomhus till nya med LED belysning. Detta är ett led i vårt miljötänk och energibesparingar. Fr o m 2015 får kvicksilverljuskällor inte längre tillverkas. Då dessa ljuskällor sitter i viss typ av armaturer måste även armaturerna bytas ut.


Stamrengöring

2013-01

Våren 2013 (vecka 16-20) kommer Bravida att rengöra/fräsa alla köksstammar. Separata anslag kommer att gå ut.


Fortsättning av stamrenovering

2012-12

Bravida och Erlansson bygg kommer att fortsätta med stamrenoveringen i höghusens källare efter nyår. Detta innebär vatten/wc avstängning. Se separat anslag. Bravida kommer med mer information.


Elinstallation

2012-11

Wikmans elektriska AB kommer inte att bli klara före jul pga ombyggnationer av elcentraler, se Bläckbladet nov för ny tidplan.


2012-10

5/11-20/12 kommer Wikmans Elektriska AB att installera nya elskåp i alla lägenheter. Information


Stambyte

2012-10                                                                                                                 

v 42 kommer Bravida och Erlansson bygg att byta en av stammarna i källargångarna, detta innebär vatten/wc avstängning 17/10. Separat anslag har gått ut till alla boende. Bravida kommer med mer information.


Cykelrensning

2012-10                                                                                                                

19 oktober kommer vi att ha cykelrensning i alla ute cykelställ samt källargångarna i höghusen. De cyklar som ska vara kvar ska märkas med namn och lägenhetsnummer. Separat anslag har gått ut till alla boende.


Rörelsevakter i tvättstugor

2012-08                                                                                                                   

V 37-38 kommer JC el att installera rörelsevakter för belysningen i alla tvättstugor, detta i ledet för att spara el och miljö.


Stamrenovering tvättstugor

2012-08                                                                                                                   

Bravida och Erlandsson bygg kommer v 34-36 att fortsätta stamrenoveringen av avloppsrören i tvättstugorna på Lid 38-40 samt VR 33. Vatten och avlopp kommer att vara avstängt till och från. Anslag till berörda har gått ut v 33 och Bravida kommer att lämna närmare information.


Gym

2012-11

Inredning av nytt gym i föreningen har lagts på is, då ingen lämpig lokal finns att tillgå.


2012-07                                                                                                                   

Det planerade gymmet som diskuterades på årsstämman i maj kommer inte färdigställas förrän i höst då alla höghusens tvättstugor är stamrenoverade.


Inviduell elmätning

2012-06                                                                                                               

Efter en andra omröstning så har 56,5% svarat;

Alt 1) överkonsumtion 46,3%

Alt 2) inviduell mätning 52,3%

Blankt 1,4%

Detta förslag innebär en sänkning av månadsavgiften med 6 %.


Styrelsen har haft möte med omkringliggande föreningar för att stämma av framtidsprojekt och vi är nu tre föreningar som kommer att starta inviduell mätning under hösten.


Övernattningsrum

2012-06                                                                                                               

Ett övernattningsrum är inrett och kan hyras av boende. Se mer info. under lokaler.


Lekplats

2012-06                                                                                                               

Ny lekutrustning till lekplatsen på Lid. 26 kommer i midsommarveckan.


Garagepanel

2012-06                                                                                                                   

14/6-14/7 kommer SH bygg att panela om garagen. Närmare information om parkeringsplatser skickas till berörda.


Kvarterslokalen

2012-05                                                                                                                   

Pga en omfattande vattenskada kan kvarterslokalen inte bokas och nyttjas förrän efter juli 2012. Vi kommer informera när den åter är i bruk.


Låskistor

2012-02                                                                                                                   

Svenska skydd kommer med start vecka 9 att byta alla låskistor i lägenhetsdörrarna. Separata anslag sätts upp.


Sotning

2012-02                                                                                                                   

Åke Huss ventilations- och sotningstjänst AB kommer under perioden 120227-120316 att genomföra sedvanlig sotning i föreningen. Separata anslag kommer att sättas upp.


Stamrenovering i tvättstugor i höghus

2012-01                                                                                                                     

Bravida och Fredholms bygg kommer under mars månad att stamrenovera avloppsrören i tvättstugorna i höghusen. Vatten och avlopp kommer att vara avstängt till och från. Separata anslag kommer senare.


Nya entréportar

2011-12                                                                                                                         

Secor har fått uppdraget att leverera och montera nya entréportar på låghusen. I första steget kommer endast portarna att bytas ut och styrelsen arbetar med steg 2 som är att "snygga upp" entrépartierna med ev. nya tak, plåtar etc.

Steg 1 sker under våren 2012 när det är barmark.


Nya armaturer

2011-11                                                                                                                         

JC el har fått uppdraget att utöka våra gårdsarmaturer på stolpar och detta kommer att göras under november.


2011-05                                                                                                                         

El-ljus har fått uppdraget att byta alla armaturer i låghusen samt källargångarna i höghusen, arbetet kommer att pågå juni-augusti 2011.


Info. från Svenska skydd om nya dörrar

Handbok för nya dörrar MK3


Nya dörrar

2010-11                                                                                                                     

Styrelsen har efter flera studiebesök och noga övervägande beslutat att ge Svenska skydd AB uppdraget att leverera och montera nya lägenhetsdörrar i samtliga hus samt förrådsdörrar till låghusen.

Arbetet kommer att utföras jan-mars 2011. 

Vårt låssystem kommer att flyttas över till den nya dörren, ett nytt extra lås kommer att monteras med nya nycklar.Tittöga, ringklocka och tidningshållare är standard.

Mer information kommer under hösten, representanter från Svenska skydd AB kommer även att finnas på plats vid vårt "öppna hus" 101208 och informera.

Under v. 45 kommer Svenska skydd AB att gå runt i föreningen för att bl a inventera dörrar.


Stamventiler

2010-08                                                                                                                         

Bravida har fått uppdraget att byta alla stamventiler på Lidnersgatan 38 + 40, (i övriga höghus gjordes detta under stamrenoveringen 2003). Arbetet utförs under augusti, och kommer inte att påverka de boende.


Lekplatser, sophus och utemöbler

2010-07                                                                                                                         

Riflex kommer under sommaren att se över alla lekplatser och renovera alt. ta bort trasiga "pjäser". Alla 4 sophus kommer att målas invändigt och nya skyltar sättas upp. Utemöblerna ska renoveras och målas gröna.


Stenurnor

2010-06                                                                                                                         

Arne Hjärners Åkeri AB kommer under juni månad att ta bort de 16 st stenurnorna från området, och lägga färdig gräsmatta på aktuella platser. Styrelsen har i samråd med intresserade boende övervägt alternativ utifrån arbetsinsats och ekonomi.


Kulvertgropar

2010-04                                                                                                               

Bravida har fått uppdraget att renovera samtliga kulvertgropar i låghusen under april-aug. Det blir nya varm- och kallvattenledningar samt nytt värmestråk. Bravida kommer att anslå information i god tid. Arbetet innebär att vattnet kommer att vara avstängt periodvis under dagtid.


Kodlås

2010-03                                                                                                                       

Fr o m aprilmånad kommer Sensum att installera kodlås på våra höghus, vilket gör att det kommer att vara låst dygnet runt. Du kommer alltid in med nyckel eller kod. Detta för att höja säkerheten för de boende.


Energideklaration

2010-01                                                                                                         

Energikontroll AB kommer under februari-april att utföra energideklaration i föreningen. I slutet av april kommer redovisningen av energideklarationen att sättas upp i resp. huskropp i glasskåpen i trapphusen.


Radonmätning   

2009-11                                                                                                               

Uppsala kommuns Miljökontor kräver att radonmätningar görs var 6:e år.

Alla marklägenheter + 20% av övriga lägenheter ca 120 st, kommer att få 2 mätdosor/lgh. Mätningen utförs 2 månader under ”eldningsperioden” dvs 1/10-30/4.

       

Styrelsen ansvarar för utdelning och insamling av dosor.

Mätningarna är nu i februari avslutade, och mätningsprotokoll har kommit till styrelsen. Värderna ligger inom årsmedelvärdet. Vill du veta exakt vad din lägenhet har för värden, välkommen att kontakta styrelsen.

Uppdaterad 2021-02-11