Styrelsen

Här hittar du kontaktinformation till föreningens styrelse, valberedning och revisorer.

Verksamheten i Brf Bläckhornet leds av styrelsen, vilken består av personer som själva bor i föreningen.
Styrelsen väljs på ordinarie föreningsstämma och om du vill gå med i styrelsen kontaktar du valberedningen.

Du är välkommen att kontakta styrelsen

via telefon 018-32 20 40 med telefonsvarare

via e-post info@brfblackhornet.se

via brev kan lämnas i brevinkastet på föreningskontoret på Lidnersgatan 26 eller skickas till;

Brf Bläckhornet, Lidnersgatan 26, 754 42 UPPSALA.

Vi har öppet på Brf kontoret på onsdagar kl. 1830-1900, (under sommar, jul och nyår är det stängt).

Fakturaadress till föreningen
se instruktion

Organisationsnummer 717600-8105
Fastighetsbeteckning Gamla Uppsala 86:53

Felanmälan
se “felanmälan

Kundportal
Logga in i Mediators kundportal, instruktion.

Parkeringsärenden
Mediator 018-68 14 60 (9:00-11:30)
avgifterhyror@mediator.se

Hyresärenden
Mediator 018-68 14 60 (9:00-11:30)
avgifterhyror@mediator.se

Pantsättningar, överlåtelser och utdrag ur lägenhetsregister
Mediator 018-13 14 50
avgifterhyror@mediator.se
MÄKLARE hänvisas till Service Mäklare in/utflytt

Boendefrågor/Andrahandsuthyrning
Styrelsen 018-32 20 40
info@brfblackhornet.se

Hyra kvarterslokal/övernattningsrum
Styrelsen 018-32 20 40
info@brfblackhornet.se

Ledamöter

Ordförande
Karin Hammarsten, bor på Viktor Rydbergsgatan 29, valdes in i styrelsen 2008.

Vice ordförande
Jörgen Åkerström, bor på Lidnersgatan 8, valdes in i styrelsen 2013.

Sekreterare
Ulrika Detrumf, bor på Lidnersgatan 38, valdes in i styrelsen 2008.

Ledamot
René Fernandez, bor på Viktor Rydbergsgatan 27, valdes in i styrelsen 2007.
Nathalie Berggren, bor på Lidnersgatan 16, valdes in i styrelsen 2023.

Suppleant
Jennie Celik, bor på Lidnersgatan 10, valdes in i styrelsen 2023.
Sofie Dahlström, bor på Viktor Rydbergsgatan 23, valdes in i styrelsen 2023.
Sara Kurdu Bakir, bor på Lidnersgatan 30, valdes in i styrelsen 2024.
Malvina Dan, bor på Viktor Rydbergsgatan 33, valdes in i styrelsen 2024.

Valberedning

På stämman utses en valberedning. Valberedningen ska föreslå kandidater till de förtroendeuppdrag (poster i styrelsen, revisorer och valberedning) till vilka val ska förrättas vid stämman.

Om du är intresserad av ett förtroendeuppdrag, eller om du har ett förslag på en kandidat till ett förtroendeuppdrag, kontaktar du valberedningen.

Sonny Larsson, bor på Viktor Rydbergsgatan 23, valdes till valberedning 2023.
Patrik Malmqvist, bor på Viktor Rydbergsgatan 33, valdes till valberedning 2024.

Revisorer (föreningsvalda)

På stämman utses två revisorer av föreningen. De föreningsvalda revisorerna har bland annat som uppgift att läsa styrelseprotokollen för att se att de beslut som styrelsen antar också verkställs.

Anna Thorell, bor på Viktor Rydbergsgatan 17, valdes som internrevisor 2005.

Stämman utser också en revisor (Borev Revisionsbyrå AB) som har till uppgift att granska föreningens årsredovisning.