Trivselregler

Trivselregler

Vår Bostadsrättsförening bildades i december 1970 med en interimsstyrelse för att starta processen att få uppföra nya bostadsrätthus i kvarteret Runeberg. Vid ett styrelsemöte i juni 1971 beslöts att föreningen skulle anta anbudet från BPA att uppföra 316 lägenheter plus div. gårdshus till en produktionskostnad av 22 926 000 SEK. Föreningens första årsstämma hölls den 18 augusti 1972 och öppnades av föreningens förste ordförande Gösta Magnusson. Detta innebär att föreningens första boende påbörjade inflyttning under 1972. Fram till 1999 var föreningen medlem i Riksbyggen under namnet Uppsalahus Nr 18. En namnändring genomfördes 2003 till BRF Bläckhornet.

Med stöd av bostadsrättslagen och föreningens stadgar har styrelsen för allas trivsel utfärdat följande ordningsregler, som i första hand inriktar sig på boendemiljön med hänsyn till grannar och föreningen, men syftar även att säkerställa fortsatt god ekonomi i föreningen och fastigheter i gott skick.

Har du ägt en bostadsrätt tidigare?

Om du inte har ägt en bostadsrätt förut så är det några saker som du bör tänka på. Du har själv ansvaret för att lägenheten sköts och hålls i gott skick. Är du osäker på om det är du eller föreningen som skall bekosta reparationer, så kontakta styrelsen. Du betalar varje månad en avgift till föreningen baserad på boytan i din lägenhet. Avgiften används till att betala gemensamma kostnader såsom värme, vatten, sophämtning m.m. Tänk på att inte slösa i onödan med värme och vatten eftersom det är föreningsmedlemmarna som gemensamt genom sina avgifter betalar kostnaderna.

Årsstämma

Årsstämman är föreningens beslutande organ. På stämman behandlas årsredovisningen och stämman avgör om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet för det gångna året. På stämman väljs också föreningens styrelse för det kommande verksamhetsåret. Utöver detta så behandlas de motioner som kommit in under året och övriga frågor som kräver ett stämmobeslut. Årsstämman hålls i Mars – Maj varje år. Årsstämman är den enskilde bostadsrättsägarens möjlighet att få inblick i vad som händer i föreningen och en möjlighet att direkt vara med och påverka vad som skall ske, därför är det viktigt att så många som möjligt kommer på årsstämman.

Att motionera:
Det är tillåtet att lämna in motioner när som helst under året, men de behandlas inte förrän på årsstämman. Styrelsen meddelar inför stämman varje år vilket datum motionerna ska vara inlämnade.

Styrelsen

Styrelsen väljs av årsstämman, men har rätt att själva besluta vem som skall vara ordförande, vice ordförande o.s.v. Det kallas att styrelsen konstituerar sig själv. Styrelsens uppgift är att se till så att föreningen sköts och förvaltas på ett korrekt sätt. Styrelsen jobbar för att alla som bor i föreningen skall trivas och tycka att de bor i en trevlig och välskött förening.

Förvaltning

Föreningen har avtal för fastighetsskötsel med Uppsala Fastighetstjänst samt Ekeby städ avseende lokalvård, Mediator har hand om den ekonomiska förvaltningen.

Föreningskontoret

Föreningen har ett föreningskontor på Lidnersgatan 26. Dit kan man gå på onsdagar mellan 18.30 – 19.00 och träffa någon från styrelsen som kan svara på frågor och vara behjälplig med diverse saker. Bredvid dörren till kontoret finns en brevlåda där man kan lämna brev till styrelsen. På kontoret finns en telefonsvarare dit man kan ringa och lämna ett meddelande om man inte har möjlighet att komma dit på onsdagar. Telefonsvararen avlyssnas regelbundet och meddelandena ”åtgärdas” så fort det är möjligt. Om ärendet är AKUT, t.ex. om det uppstått en större vattenläcka så ring Recover journummer samt informera Brf kontor.

Tel kontoret: 018 – 32 20 40
Jourtelefon: 0771- 103 500

Tvättstugor

I föreningen finns 7 stycken tvättstugor (på Lidnersgatan 26 finns 2 st varav 1 st är för grovtvätt, Viktor Rydbergsgatan 19 har 1 st samt 1 st/höghus)

I samtliga tvättstugor är det tvättid mån-sön kl. 07-21.

Passen är följande tider; kl. 0700-1030, 1030-1400, 1400-1730, 1730-2100.

 

Den nya miljövänliga maskinparken är nu på plats i tvättstugorna.
Felanmälan görs till Uppvit, kontaktuppgifter finns på tvättmaskinerna.

Bokning sker genom att du med tagen bokar önskad tid på digitaliseringstavlan. Saknar du en bokningstag kontakta Lås- & säkerhetscenter för att köpa en ny.

Kom i håg att avboka din tid om du inte behöver den.

Det går även att boka på internet via länk från vår hemsida.

Bokning på internet; se länk på vår hemsida eller http://blackhornet.bbgruppen.se/ aptusportalStyra Inloggning: lgh nr (inte det 4 siffriga) Lösen: 123456 som ska bytas vid första inloggningen till en personlig.

Även om dörr är öppen måste registrering ske med tag för att tid och maskiner ska ”öppnas”.

Grovmaskinen på Lidnersgatan 26 är märkt med grovtvätt, och i den kan man endast tvätta grovtvätt, (tung alt. full maskin) för rätt balans, annars kommer maskinen att slå av och felmeddelande visas.

Felkodning överfyllning – betyder att man har fyllt på med extra vatten eller överdoserar med tvättmedel vid tvätt. Då kommer maskinen att stängas av och tömma ut allt vatten och det står överfyllning i displayen.

Att man rengör maskiner, luddfilter, bord och golv efter tvättning – det vet ju alla att det ska göras när man tvättat klart!

Det är tillåtet att tvätta 5 ggr/kalendermånad.

Om du ej börjat tvätta efter 30 min på din bokade tid har övriga boende rätt att använda tiden istället för dig.

Du som bor i höghusen har även tillgång till grovtvättstugan.

Kom i håg att tagen fungerar som nyckel under din bokade tid, du kan inte komma in i tvättstugan övriga tider.

I lokalerna får inga pälsdjur vistas, med undantag för ledarhundar.

Skötsel

Du skall lämna tvättstugan som du själv vill finna den. Dammtorka alla plana ytor och sopa/svabba golven. Rengör tvättmaskinernas tvättmedelsfack. Rengör luddfilter i torktumlaren.

Föreningen bekostar inte jourutryckningar till tvättstugorna, det får boende bekosta själva!

Skyddsrum

Föreningen har skyddsrum belägna i höghusens bottenplan. Dessa utrymmen skall inom 24 timmar kunna utrymmas för att samtliga boende skall få plats. Tänk på att du därför under inga omständigheter får ställa saker utanför ditt förråd (cyklar i cykelrummen undantagna).

Kvarterslokal

I föreningen finns en föreningslokal som hyrs ut till föreningens medlemmar för 200 kr/dygn. Lokalen har ett enklare kök samt bord och stolar för 30 personer.

Eventuella materiella skador betalas av medlemmen som hyr lokalen. I lokalen får inga pälsdjur vistas, med undantag för ledarhundar.  Bokning sker hos Brf kontoret, se hemsidan under lokaler, utlämning av nycklar efter överenskommelse.

Övernattningsrum

I anslutning till tvättstugan på Viktor Rydbergsgatan 31 finns ett övernattningsrum samt i anslutning till tvättstugan på Lidnersgatan 40 finns ytterligare ett övernattningsrum  som kan hyras för

200 kr/dygn/rum. I lokalerna får inga pälsdjur vistas, med undantag för ledarhundar. Bokning sker hos Brf kontoret, se hemsidan under lokaler.

Cykelförråd

Det finns cykelförråd i varje höghus, samt vid Lidnersgatan (i garagebyggnaden). I cykelförråden får endast brukbara cyklar stå. Mopeder eller andra fordon som är bränsledrivna får endast förvaras i cykelförråden i garagelängan då de utgör en stor brandrisk.

På gaveln vid Lidnersgatan 26 finns en pump installerad för cyklar, barnvagnar etc.

Tennisbanan

I föreningen finns det en tennisbana som föreningens medlemmar kan använda.

Parkeringar

Föreningen har parkeringsplatser med eller utan el-plint samt kallgarage för uthyrning. För att ställa dig i kö för någon eller några varianter av parkering vänder du dig till Mediator på tel nr. 018-13 14 50.

Det finns 2 platser för el- och hydridbilsladdning på Viktor Rydbergsgatan mot Österleden och betalas med appen Laddkoll för elen och därutöver sedvanlig gästparkeringsavgift.

P-platserna snöskottas av förhyraren.

Av säkerhetsskäl är det förbjudet att ha motorvärmarsladdar hänga kvar i eluttaget när sladden inte sitter i bilen. Inte heller är det tillåtet att ladda el- och/eller hybridbilar i mototvärmaruttag.

Parkera enbart på ytor som är upplåtna för parkering. Det är absolut förbjudet att parkera innanför de bommar som avgränsar bostadsområdet. Du får bara stanna kortare stunder för i och urlastning (flyttning undantagen). Blockera inte tillfartsgator. Tänk på att ambulans och brandkår kan behöva komma fram för att hjälpa någon människa, kanske t.o.m. Dig själv. Inom området gäller en hastighetsbegränsning på 10 km/h.

Extra förråd

Föreningen har ett fåtal extra kallförråd för uthyrning. Du vänder dig till Mediator för intresseanmälan. (OBS! Lång väntetid).

Föreningens inköpta stansade hänglås ska användas och kvitteras hos Låsfirman vid ny förhyrare.

För er som bor i låghus finns ett förrådutrymme utanför porten som ska delas på 4 resp 6 lgh, med rättvisa propotioner, med fördel bör barnvagnar förvaras där eftersom det är förbjudet att ha dem i trapphuset. Detta utrymme ansvarar boende för att städa och fördela mellan boende.

Sophantering

Alla som vistas i den här föreningen har enligt Miljöbalken plikten att sortera alla sopor för miljön och människans bästa. Det är faktiskt ett lagbrott att inte sortera sina sopor!

Skräp får inte slängas i eller utanför husen/på gårdar. Självklart ska man inte kasta fimpar från balkonger eller fönster.

På grund av detta tillåter vi inte deponering av grovsopor i sophusen. Vi hänvisar till Kommunens återvinningsstationer.

Dem som ertappas kommer att debiteras med en straffavgift på 500 kr/tillfälle.

Föreningen har 4 soprum (Lid 2, 38 och VR 7 och 33) där det mesta av dina hushållssopor kan slängas.

I Uppsala kommun tillämpar man källsortering vilket innebär att du skall sortera dina sopor.

I föreningen har vi kärl för följande sopor:

 • Matavfall
 • Brännbart hushållsavfall
 • Tidningar
 • Papper, plast, metall förpackningar
 • Wellpapp – i hopvikta kartonger
 • Mindre el skrot
 • Glasflaskor, burkar
 • Små batterier – utan påsar
 • Lysrör
 • Lågenergi och glödlampor – utan påsar

Sopkärlen är märkta med vad som skall slängas vart och har du sopor som inte passar in i något kärl så skall dessa sopor inte ställas bredvid kärlen utan slängas på någon av kommunens avfallsanläggningar, där de kan ta emot alla slags sopor gratis. Föreningen får betala dyra böter varje gång sopor har kastats i fel kärl eller ställts på golvet, så se till att kasta dina sopor på rätt ställe.

För allas trevnad se till att du håller soprummen rena och i ordning. Smutsiga och stökiga soprum kan utgöra en fara för allas hälsa och dessutom försvårar och fördyrar det sopsorteringen.

Det finns en container för grovsopor uppe på parkeringen Viktor Rydbergsgatan/Österleden. I containern får under inga omständigheter saker såsom vitvaror, bilbatterier, elektronikskrot eller annat miljöfarligt avfall slängas.

Skrymmande sopor t ex möbler ska tas isär före de kastas i containern

Exempel på vad som ska till kommunens återvinning:

 • Däck och fälgar
 • Matfett
 • Matfett
 • Färg
 • Cyklar, barnvagnar och gräsklippare
 • Vitvaror
 • TV
 • Bilbatterier

Mer info finns på kommunens hemsida;

http://www.uppsalavatten.se/sv/hushall/avfall-och-atervinning/kallsortering/brannbart/

Papperspåsar till matavfall kan hämtas gratis på kommunens ÅVC samt på brf kontoret under onsdagsöppet.

Gemensamma ytor

Den yttre miljön är en värdefull del för trivseln i boendet. Föreningen har lagt ned mycket pengar på att skapa en trivsam och vacker utemiljö i området. Det är därför viktigt att vi alla hjälps åt att hålla och bevara vår utemiljö så snygg och välvårdad som möjligt. Nedtrampade rabatter och planteringar med avbrutna växter eller grenar är fult och på längre sikt även kostsamt. Det bör därför ligga i allas intresse att träd, buskar och blommor inte skadas genom yttre påverkan. Kom ihåg att även påminna barnen om detta.

Rökförbud

I samtliga gemensamma utrymmen råder rökförbud.

Brandvarnare

Boende är ansvarig för att det finns funktionsduglig brandvarnare i lägenheten.
Föreningen har gjort en engångsinvestering 2016 med brandvarnare som är monterade och leverantören meddelar;
Brandvarnarna behöver rengöras på regelbunden basis; dammsug/renblås brandvarnaren var sjätte månad (springorna på sidorna), då dammet annars kan misstolkas som rök av brandvarnaren.

Vill man temporärt tysta brandvarnaren tryck/håll in testknappen. Ni kan även deaktivera brandvarnaren genom att montera ned den. Viktigt att tänka på då är låskilen som sitter i sidoväggen ska tryckas in samtidigt som brandvarnaren vrids motsols.

Länk till produktens manual

Störningar

Tänk på att du bor i ett hus med grannar som kan ha helt andra vanor än vad du har. Sträva efter att aldrig störa dina grannar mer än nödvändigt. Har du en granne som stör dig så försök att i första hand själv prata med den personen/personerna.

Renoveringar bör ske på dagtid kl. 08-20 och “övriga” ljud fram till kl. 22.
Vid renovering ska ni i planeringsstadiet informera era grannar om kommande projekt med ev störande ljud.
Ömsesidig respekt skapar grannsämja!

Balkonger / Uteplatser

Det är inte tillåtet att ha balkonglådor på utsidan av balkongräcket eftersom dessa kan ramla ned och skada någon. Det är inte tillåtet att montera något ex parabolantenner på ett sådant sätt att de sticker ut utanför balkongen. Alla ombyggnationer av balkonger eller altaner måste godkännas av styrelsen samt är i vissa fall bygglovspliktigt hos Uppsala kommun.

Grillning med kol, gasol grill är inte tillåten på balkonger, har man altan flyttar man ut grillen så att inte rök kommer in till grannen ovanför.
Engångsgrillar får under inga omständigheter ställas på föreningens utemöbler.
Föreningen har en grillplats mellan VR 19 och VR 17.
Grillen på kvarterslokalens uteplats får nyttjas när man hyr lokalen.
Rökning är inte förbjuden men tänk gärna på alla runt omkring så att det inte stör, att använda askkopp är en självklarhet!

För er som har tillgång till en uteplats gäller följande;
Staket ut mot gårdarna får vara max 80 cm, där kan man komplettera med spaljéer.
Plank mellan grannarna får vara max 180 cm, i tryckimpregnerat virke. Inglasning av balkonger, målning av staket, större förändringar måste godkännas av styrelsen.
Det måste finnas en grind i staketet om det uppstår SOS händelser så att man lätt kan komma fram.
Finns brunnar på marken ska det finnas lättåtkomliga luckor i altan så att de kan underhållas.

Barnpooler/pooler är av juridiska skäl inte tillåtet att ha på sin uteplats.

I övrigt gäller att uteplatserna klipps och sköts av lägenhetsinnehavarna själva samt att de skall hållas i ett gott skick.

Markiser
Markiser får monteras över balkonger och uteplatser förutsatt att de monteras på ett fackmannamässigt sätt och att de inte sticker ut utanför balkongen i infällt läge. Färgen på markisen skall gå i ton med övriga färger i området, välj gärna samma färg som dina grannar.

Inglasning
Fr o m 2014-11-15 kommer föreningen inte längre att tillhandahålla servicen för bygglovsansökningar gällande inglasning av balkong pga. kommunens förändrade regler av generella bygglov.

Konsekvensen av detta blir att varje enskild medlem själv måste begära bygglov, bekosta lov och utse egen kontrollansvarig för respektive inglasning.

Föreningens policy gäller fortfarande;
klarglas, ingen åverkan på fasad, ska vara innanför befintligt balkongräcke, montering ska ske på fackmannamässigt sätt.

Kopia på bygglovslovsansökan ska lämnas till styrelsen.
Miljö- och byggnadsnämnden kan ta ut sanktionsavgift vid olovligt byggande, om så inträffar har boende betalningsansvar.
För mera information besök kommunens hemsida www.uppsala.se

Trapphus

Alla trapphus och korridorer i föreningen är brandutrymningsvägar. Detta betyder att det är förbjudet att ställa barnvagnar, cyklar eller dylikt i trapphus och korridorer. Det är dessutom inte tillåtet att ha en entrématta utanför sin dörr av samma anledning.

Husdjur

Husdjur får inte rastas inom området, är olyckan framme så plockar du naturligtvis upp efter ditt djur. Tänk på att du som hundägare är skyldig att ha din hund kopplad inom tätbebyggt område. Har du katt så tänk på att du under inga omständigheter får ställa upp dörrar som annars skulle vara låsta och att du måste se till så att din katt inte gör sina behov i trapphus, sandlådor och dylikt.

Matning av fåglar är inte tillåtet någonstans i fastigheterna, varken på gårdar, balkonger, altaner eller genom fönster. Matrester lockar till sig råttor och andra skadedjur.

Mattpiskning/skakning

Inom området finns flera ställningar för mattpiskning och vädring. Du får inte skaka dina mattor, dukar m.m. från balkongen eftersom du då skräpar ner hos grannen under dig

Andrahandsuthyrning

En uthyrning av din lägenhet i andra hand måste i förväg ansökas om och godkännas av styrelsen. Har du frågor angående andrahandsuthyrning och vilka villkor som gäller så kontakta styrelsen. Föreningen tar ut en avgift på 10% av gällande prisbasbelopp/år för de lägenheter som är uthyrda i andrahand.

Avgiften beräknas på antal uthyrda månader och debiteras på hyresavin.

Kontakta ditt försäkringsbolag för att få veta vad som gäller ang hemförsäkring vid uthyrning.

Ansökningsformulär och mera information finner ni under andrahandsuthyrning till vänster.

Försäkringar

Som lägenhetsinnehavare måste du teckna en hemförsäkring, i valfritt bolag, där bostadsrättstillägg bör ingå.
Fr o m 2016 är det krav på följande för att ersättning ska beviljas vad gäller skador med disk- och tvättmaskiner;
-att avrinningsmatta under diskmaskin finns.
-att avlopps- och vattenslangar ska vara hela och inte för gamla.
-avstängningskran ska finnas.

Föreningen har försäkringar på alla fastigheter som hör till föreningen.

El

Vi har inviduella elmätare/lgh.
Fasta abonnentkostnader betalas av föreningen, inga egna avtal är möjliga.
Räkningen kommer tillsammans med hyran 1 gång/kvartal i efterhand.

Jordfelsbrytaren som är installerad i nya proppskåpen behöver underhållas så att den är funktionsduglig om något händer då den löser ut.
I elskåpet finns en orange testknapp som används för att kontrollera om jordfelsbrytaren är funktionsduglig. Kontrollen ska göras enl. tillverkarens anvisning, dock högst med 6 månaders intervall. Lämplig tidpunkt för provet kan vara vid övergång till sommar- resp. vintertid.

Om säkringen går – vänta då några minuter innan ni “vippar tillbaka” den så att den hinner svalna, är den för varm kommer den att gå igen.

Om jordfelsbrytaren (jfb) har löst ut blir hela lägenheten strömlös.

Börja med att fälla ner alla säkringar, när det är gjort fäller man upp jfb flärp, om det är ok då ska flärpen på jfb stanna uppe.

Börja att fälla upp säkringarna en i taget. Om jfb löser ut så är det den grupp som den säkringen ligger på där felet är, felet kan vara en dålig sladd, kaffebryggare, brödrost etc.

Låt den säkringen vara nere och fäll upp jfb och alla andra säkringar, har du otur kan det vara fel i en grupp till.

Börja felsöka i de eller det rummet/n som säkringen betjänar genom att dra ur alla sladdar, fäll upp säkringen, skulle jfb lösa ut kvarstår felet, fortsätt så till du har hittat felet.

Källarförråd

Till alla lägenheter i höghusen finns det ett s.k. gallerförråd på bottenvåningen. Tänk på att dörrarna är lätta att bryta upp så du bör inte förvara några värdefulla saker i förråden. Varje förråd har försetts med ett hänglås och nycklar märkta med lägenhetsnummer, dessa ska medfölja vid lägenhetsförsäljning. Föreningen har några extra kallförråd på baksidan av garagen att hyra ut, kontakta Mediator för köplats.

Ventilation/Fönster

När fönstren byttes 2014 gick vi ut med information till alla i låghus ang badrumsfönster;

För er som har ett fönster i badrummet i direkt anslutning till dusch/badkar behöver ni skydda fönstret med draperi eller dylikt för att det tåls inte att ständigt “stå under regn” från duschen då vatten till sist kan ta sig in i spanjoletten dvs det maskineri som gör att fönstret går att öppna och stänga.

Samt att det kan uppstå vattenskador om trä kontinuerligt blir blött.

Tänk på att du inte får montera in en köksfläkt som är ansluten till ventilationen ovanför spisen. Detta på grund av att luftcirkulationen i hela huset rubbas och dina grannar kan få in matos in i sin lägenhet. Du blir skyldig att återställa detta, på din bekostnad, om du bryter mot denna regel. För att ventilationen skall fungera som det är tänkt, se till att inte blockera de ventilationsuttag som finns i din lägenhet.

Drar det kallt? På hösten när vädret slår om med lägre utetemperaturer som följd, riskerar vi ibland att Ni kommer uppleva kalldrag pga de nya uteluftsventilerna under fönstren.

Orsaken till kalldraget är att värmesystemet på hösten inte alltid hinner starta upp så att radiatorerna blir varma för att möta den inströmmande kallare utomhusluften.

Ventilationssystemets funktion
Boverket har bestämt att frånluften (utsuget av luft) i kök resp. våtrum normalt ska vara ca 20 resp. 15 liter per sekund, eller som minimum 0,35 liter per sekund per kvadratmeter lägenhetsyta. Uteluftsventilerna som placerats under fönstren, släpper utomhusluften bakom radiatorerna så att luften ska fördelas väl och vid behov uppvärmas innan den når vistelsezonen.

Filter
I ventilerna finns filter som fångar damm, pollen och andra partiklar. Kom i håg att dammsuga dem för att bibehålla rätt luftflöden.
Nya filter från Acticon kan köpas på Brf kontoret, debiteras boende på månadsavgiften.

Platongolven

De flesta marklägenheterna har specialbyggda golv. De är byggda för att öka luftcirkulationen under golven så att det inte skall bildas kondens och i förlängningen mögel under golven. Detta betyder att du absolut inte får byta/bygga om golv och golvsocklar utan att först ha informerat och fått tillåtelse av styrelsen. Om detta uppdagas vid besiktning får lägenhetsinnehavaren stå för kostnaderna att återställa skicket. I de berörda lägenheternas kök finns en fläkt installerad. Denna fläkt har en kontrollampa som lyser när det är något fel på systemet. Vid fel kontakta styrelsen.

Kabel-TV/Bredband

Föreningen är ansluten till Tele2 för TV-grundutbud, kostnaden för detta ingår i månadsavgiften.

Bredband med hastighet upp till 1000/1000 Mbit/s ingår kollektivt till alla hushåll via Halebop/Telia för 79kr/mån.
Routern tillhör lägenheten och ska finnas kvar vid flytt.

Parabolantenner

Det går bra att montera upp egen parabolantenn om så önskas. Dock måste följande beaktas:

•Parabolen får under inga omständigheter monteras på husfasaden. Detta innebär risk för att parabolen ramlar ner och skadar personer nedanför.

•Parabolen monteras med fördel på balkongen. Den måste monteras så att ingen del av parabolen sticker ut utanför balkongräcket eller fasaden.

•Skulle parabolen bli felaktigt monterad har föreningen rätt att kräva att lägenhetsinnehavaren flyttar denna till lämplig plats, alternativt att den flyttas av fackman (den boende betalar).

Inbrott

Om du har haft inbrott i lägenhet, källarförråd, bil, eller garage kontakta alltid polisen. Du skall även kontakta styrelsen så att vi får vetskap om detta och kan varna alla i föreningen.

Vattenskador i lägenheten

Om du har fått vattenskada eller vattenläcka på vattenledningar eller kranar i lägenheten så är det din skyldighet att åtgärda detta snarast och meddela styrelsen. Vem som skall betala kan redas ut i efterhand, det viktiga är att läckaget åtgärdas.

Vattenskador i andra utrymmen

Om du upptäcker vattenläcka eller vattenskada i andra utrymmen i fastigheten kontakta omedelbart Upplands Boservice journummer samt informera Brf kontor.

Nycklar

För att kunna kopiera fler lägenhetsnycklar måste du vända dig till Lås- & säkerhetscenter.
Om du förlorar din lägenhetsnyckel glöm inte bort att göra en polisanmälan.
Upphittade nycklar lämnas till polisen alt. i ett kuvert i brevlådan, föreningskontoret.
Låsbyten får inte ske utan styrelsens medgivande, vid upptäckt av byte står lägenhetsinnehavaren för alla kostnader i samband med återställning.

Nyckeljour

Har du blivit utelåst kan du få hjälp av nyckeljouren tel. 010-163 67 07 kl. 16.00-07.00 samt under helger. Utryckningen bekostas av lägenhetsinnehavaren.

OBS!!

Ingrepp på föreningens egendom såsom rör, el, ventilation, radiatorer och platongolv får inte ske utan styrelsens godkännande, säkert vatten certificering krävs samt att det sker på fackmannamässigt vis.

I de fall felaktig ombyggnad utförs blir lägenhetsinnehavaren återställningsskyldig och ansvarig för alla kostnader, även om det är tidigare ägare som gjort åverkan.