Besiktningar

Energideklaration / OVK / Besiktningar

Giltighetstiden för energideklarationen är 10 år.

Energideklarationen är giltig till 2030-06-17.

Energideklarationen 2020 är klar, det är numera en ny redovisningsmodell med andra värden än för 10 år sedan.

Med jämförbara värden så köper vi ca 9% mindre energi 2020 mot 2010.

Byggnadens betyg är en jämförelse mellan hur mycket energi våra byggnader behöver mot dagens BBR krav på nyproducerade byggnader. Dvs BBR kraven bara ökar och ökar medan vi står relativt stilla i vårt energibehov vilket gör att vi kommer få sämre och sämre betyg för varje deklaration som utförs.

Vi har fått Energiklass F.
Med omdömmet att vi har en välskött och bra förening/byggnader, med viss förbättringspotensial som vi kommer att följa upp.

Nedan visas alla huskroppars protokoll;

VR 1-5

VR 7-13

VR 15-17

VR 21-25

VR 27-29

VR 31

VR 33

Lid 2-6

Lid 8-12

Lid 14-20

Lid 22-24

Lid 28-30

Lid 32-36

Lid 38

Lid 40

 

Fönsterbyte är utförd 2014

Senaste OVK är godkänd 2022-06, giltig t o m 2027.
Intyg Lid
Intyg VR

Senaste radonmätningen är utförd vintern 2020.
Samtliga lägenheter ligger mellan 20-90 bQ, gränsvärdet för att inte få godkänt ligger på 200 bQ.

Våra lekplatser besiktigas av Uppsala kommun varje vår.

Platongolvsbesiktning har ägt rum våren 2022, ombesiktning av åtgärder hösten 2022.