Tidigare investeringar

Renoveringar

Hissar och trädgårdar år 1999-2002

2000-2001 Dränering av grunder

2002 Utbyte av golv (platon) och renovering av badrum i låghusen

2003-2004 Badrumsrenovering, renovering av tvättstugor

2007 Asfaltering

2008 Nya värmecentraler. Uppvärmning: Fjärrvärme

2009 Nya staket, plank

2010 Renovering av Kulvertgropar i samtliga låghus

2010 Installation av avgasare, stamventiler höghus

2011 Installation av nya säkerhetsdörrar

2011 Installation av nya armaturer i låghus samt källargångar i höghus

2012 Byte av alla entréportar i låghus

2012 Stamrenovering avlopp i tvättstugor/källargångar i höghus

2012 Installation av rörelsevakter på armatur i tvättstugor

2012-13 Installation av inviduell elmätning

2013 Värmeåtervinning

2013 Kondensskyddsmålning av yttertak låghus

2013 Ombyggnad avloppsavluftningar låghus

2014 Fönsterbyte (fasta trippel, öppn. bara 2+1)

2015 Målning av trapphus, balkonger och utemöbler

2015 Garagerenovering

2015 OVK åtgärder

2016 Stamrenovering liggande stammar i höghus

2017 Ny maskinpark i tvättstugor

2017 Asfaltering, grillplatser

2018 Nya entréer på låghus

2018 Målning av utemöbler, spaljéer, pergolor

2018 Nytt låssystem

2019 Värmeåtervinning för värme och varmvatten

2019 Installation av laddning för el- & hybridbilar

2020 Ombyggnad av entréer och kompl med belysning på låghus

2020 Energideklaration

2021 Byte av samtliga termostater och ventiler, påbörjat utbyte av shuntar och pumpar.

2021 2 av 4 hissar utbytta

2021 Fortsättning utbyte till ledarmaturer/belysning

2021 Tennisbanan är fått ny grund, asfalt och linjemålning

2022 Resterande 2 av 4 hissar utbytta

2022 Fortsättning byte stamventiler, shuntar och pumpar

2022 Nya utemöbler och iordningsställande av grillplats i tidigare lekpark utanför Lid 8

2023 Nya armaturer med rörelsevakt i samtliga garage. Installation av nödstopp ventilation vid tex VMA. Stamspolning.

2024 Byte av elmätare i samtliga lägenheter. Fortsättning utbyte av armaturer/LED belysning i höghusens trapphus, tvättstugor mm.

Därutöver görs många andra renoveringar och förbättringar under åren.