Pågående projekt

Pågående projekt

Under våren 2022 kommer J&C el att montera belysning i gröna “grindstolpar” vid Lid 14 och VR 7.

På gång 2022

Stamventilsbyte i höghus

Fönsterservice i mars

 

Uppdaterad tidplan för hissprojekt

Platongolvsbesiktning 25-28/4

OVK besiktning

På gång 2021

Tillgång till altaner för arbete med stuprör

Uppdaterad info ang Telia bredband

Uppdaterad tidplan för hissprojekt
Efter dagens uppstartsmöte med hissprojektet kommer vi tyvärr att få ändra tidplanen, då vi inte får fram rätt inviduella delar till hissarna pga eftersläpande problem i Coronatider. Projektet är tänkt att fortlöpa 25/10 2021–25/2 2022, men med ändring i turordningen, bifogar förnyad tidplan.

Vi informerar alla boende i postboxar i dag, samt anslår i trapphus och på hemsidan.

Vi är väl medvetna om att detta kan vålla problem, men vi måste sätta säkerheten först.

Sotning och OVK kommer att göras i samtliga lägenheter.

Boservice återkommer med anslag, då de behöver tillträde till samtliga lägenheter i september.

Asfaltering
Under hösten kommer Hallbloms och PEAB att arbeta med vår tennisplan, med bl a rensning av växter, avjämning, asfaltering mm, detta kommer att innebära en ökad trafik med maskiner till och från Lidnersgatan 26.

Injustering
Boservice kommer att injustera ventilationen på Lidnersgatan 38-40 from vecka 35 enl anslag.

Cykelrensning 27 maj 2021

Arbete med värmeåtgärder
Arbete med värmesystemet pågår sommaren 2021, tillträde i samliga lägenheter, se tidplan samt  Etappschema

I slutet av varje vecka uppdaterar vi info med adresser och datum, vilket också sätts upp i trapphusen.

Värmeåtgärder höghus

V.34

Måndag 23/8 viktor rydbergsg. 33 plan 4,5

Tisdag 24/8 viktor rydbergsg. 33 plan 2,3

Onsdag 25/8 viktor rydbergsg. 33-31 plan 1 (33) plan 5 (31)

Torsdag 26/8 viktor rydbergsg. 31 plan 3,4

Fredag 27/8 viktor rydbergsg. 31 plan 1,2

 

V.35

Måndag 30/8 lidnersg. 40 plan 4,5

Tisdag 31/8 lidnersg. 40 plan 2,3

Onsdag 1/9 lidnersg. 40-38 plan 1 (40) plan 5 (38)

Torsdag 2/9 lidnersg. 38 plan 3,4

Fredag 3/9 lidnersg. 38 plan 1,2

 

 

Åtkomst förråd i låghus
Ventilbytet i förråden:

2/8 Lidnersgatan 20, 36, 34, 32

3/8 Lidnersgatan 2, 14, 16, 18

4/8 Lidnersgatan 4, 6, 8, 10

5-6/8 påbörjas byte av insatser på radiatorena i allmänna utrymmen i höghusen.

9/8 Lidnersgatan 12, 22, 24, 28, 30

10/8 Viktor rydbergsgatan 27, 29, 17, 15

11/8 Viktor rydbergsgatan 5, 3, 1, 7

12/8 Viktor rydbergsgatan 9, 11, 13, 21

13/8 Viktor rydbergsgatan 23, 25

Under v.30 kommer aviseringar till dom boende

v 24

Måndag 14/6 Lufta hela etapp 3

Tisdag 15/6 ventilbyte Viktor Rydbergsgatan 7,9

Onsdag 16/6 ventilbyte Viktor Rydbergsgatan 11,13

Torsdag 17/6 ventilbyte Viktor Rydbergsgatan 21,23

Fredag 18/6 ventilbyte Viktor Rydbergsgatan 25

Luftning av etapp 4 blir troligen Måndag 21/6

v 23

måndag 7/6 luftning av samtliga lägenheter i etapp 2

tisdag 8/6 start etapp 3. ventilbyte Viktor Rydbergsgatan 5,3

onsdag 9/6 ventilbyte Viktor Rydbergsgatan 1,15

torsdag 10/6 ventilbyte Viktor Rydbergsgatan 17,29

fredag 11/6 ventilbyte Viktor Rydbergsgatan 27,Tvättstuga/samlingslokalen

Luftning av etapp 3 blir troligen måndag 14/6

v 22

Måndag 31/5 Lidnersgatan 8,10

Tisdag 1/6 Lidnersgatan 12,22

Onsdag 2/6 Lidnersgatan 24,28

Torsdag 3/6 Lidnersgatan 30 och tvättstuga/kontor 26

Troligen blir det luftning av hela etapp 2 på fredagen, anslag sätts upp om det i början av veckan.

v 21

måndag 24/5 lidnersgatan 36,34

tisdag 25/5 lidnersgatan 32

onsdag 26/5 luftning av samtliga lägenheter i etapp 1

torsdag 27/5 start etapp 2, lidnersgatan 2,4

fredag 28/5 lidnersgatan 6

v 20

18/5 Lidnersgatan 14

19/5 Lidnersgatan 16

20/5 Lidnersgatan 18

21/5 Lidnersgatan 20

Byte av termostater och ventiler i samtliga radiatorer i föreningen.

Vi är väl medvetna om att det pågår en pandemi och vi har vägt in allt detta i planeringen som vi har jobbat med under 2020, så det är inget vi kommit på plötsligt att ska göras.

Montörerna är lika utsatta som boende, så vi vädjar till bägge sidor att använda skydd.

Laddstolpar
I mars kommer mjukvaran i våra laddstolpar för el- & hybridbilar att uppgraderas och de kommer inte att kunna nyttjas under tiden. Mer info kommer finnas på plats.

Armaturer
Under 2021 kommer J&C el att montera ny ledbelysning på garagefasader.

Månadsavgifterna höjs med 2% fr o m 2021 för att möta ökade driftskostnader.

Sotning och OVK kommer att göras i samtliga lägenheter.

Hissar
Vi kommer att modernisera våra hissar i höghusen okt 2021-feb 2022.
Detta innebär att under arbetet kommer hissarna inte vara brukbara.
Här är tidplanen för bytet.

På gång 2020

Stamspolning av avlopp i samtliga lägenheter utförs av Relita, prel. tidplan vecka 42-46.

Hissinventering inför upphandling av nya hissar under året.

Cykelrensning 200609

Söderlunds rör fortssätter att installera energieffektiviseringar i samband med den nya värmeåtervinningen på värme och vatten Bjerking har fått uppdraget att göra en ny energideklaration åt föreningen, som ska göras var 10:e år.

Radonmätning under perioden jan-mars.
Resultatet är nu klart och samtliga lägenheter ligger under gränsvärdet på 200 bQ.

Fortsatt utbyte av ljuskällor till LED och rörelsevakter.

Kompletterad fasadbelysning på låghus.